Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba zvuku pro 360 stupňová videa 

    Pilát, Peter
    Hlavnou témou bakalárskej práce je tvorba zvuku pre 360° videá. Práca rozoberá oblasť priestorového zvuku a zameriava sa hlavne na kompletný postup pri tvorbe od nahrávania cez mix, master až po zdieľanie. Ďalej je v práci ...