Now showing items 1-2 of 2

  • Multifunkční modulární 3D FDM tiskárna 

    Indra, Zdeněk
    Tato práce se zabývá problematikou 3D tiskáren, jejich rozdělení dle principu funkce a jejich konstrukcí. U FDM tiskáren jsou kromě tiskových materiálů uvedeny druhy pohybových systémů použitelných pro FDM 3D tisk a je ...
  • Stavba 3D tiskárny 

    Hanzlíček, Martin
    Bakalářská práce se zabývá tématikou 3D tisku. Více prostoru je zde věnováno FDM technologii, jelikož ta bude použita v samotném návrhu. Dále práce obsahuje popis základních komponent 3D tiskárny. Popisu motorů užitých pro ...