Now showing items 1-1 of 1

  • 3D rekonstrukce objektů z multiskopických snímků 

    Řehoř, Jan
    Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí objektů z multiskopických snímků. Je rozdělena na pět kapitol. První kapitola se týká teoretického seznámení problematiky, tedy, co je 3D rekonstrukce, popis geometrie kamery a rekonstrukční ...