Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv tvaru a materiálu létající platformy na zisk antény 

    Tobolka, Lukáš
    Cílem práce je vytvoření v CAD návrhovém prostředí několik nejčastěji používaných konfigurací multikoptér za použití odlišných materiálů. Tyto modely budou pak užity v ANSYS HFSS ke zkoumání vlivu tvaru a materiálu na ...