Now showing items 1-2 of 2

  • Uživatelské rozhraní pro expertní systém 

    Kořínek, Lukáš
    Bakalářská práce spočívá v návrhu a realizaci uživatelského rozhraní pro expertní systém. Jedná se o pravidlový diagnostický expertní systém NPS, jenž je vyvíjen na FEKT VUT. Rozhraní je provedeno jako dvojjazyčná webová ...
  • Webový řídicí systém pro textilní stroj 

    Balázsy, František
    Tato praca sa venuje navrhu a implementacii webovej riadiacej aplikacie pre textilny stroj. Ta pozostava z HMI aplikacie postavenej na frameworku VueJS a Electron, ktora komunikuje s B&R PLC pomocou OPC UA protokolu. Pre ...