Now showing items 1-1 of 1

  • Dohled zařízení v počítačových sítích 

    Kutaj, Matej
    Táto bakalárska práca sa venuje dohľadovaniu počítačových sietí a technológiám s tým spojených. Bakalárska práca popisuje jednotlivé technológie, topologiu dohľadovanej siete, zoznam Vlan sietí, popis systému Zabbix, jeho ...