Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace modelu OMG/DDS a analýza komunikace 

    Bučko, Kristián
    V bakalárskej práci je predstavenie OMG DDS špecifikácie, teoretické porovnanie troch najrozšírenejších implementácií OpenDDS, Vortex Opensplice a taktiež RTI Connext. V práci sú taktiež popísané dôležité rozdiely medzi ...