Now showing items 1-1 of 1

  • Dopady mobilních technologií na Afriku 

    Kendík, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních technologií na Afriku. Cílem této práce je stanovit nejvlivnější technologie a jejich dopad na Afriku. První část této semestrální práce je zaměřena na samotné mobilní ...