Now showing items 1-1 of 1

  • Model energetického systému s vodíkovou akumulací 

    Vávra, Robert
    Cílem této bakalářské práce, je vytvoření modelu akumulace vodíku v open source programu Open Modelica. Práce obsahuje celkový návrh jednotlivých dílčích částí systému, zdroje výkonu, elektrolyzéru, nádrže, bloku metanizace ...