Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce K-komplexů ze spánkových záznamů EEG 

    Bjelová, Martina
    Táto práca sa zaoberá detekciou K-komplexov v spánkových EEG záznamoch. Polysomnografa je metóda, ktorá je využívaná pre diagnostiku a následnú liečbu mnohých porúch spánku. Pre určenie spánkových štádií je podstatné poznať ...