Now showing items 1-1 of 1

  • Elektronický docházkový systém 

    Valent, Adam
    Cieľom bakalárskej práce „Elektronický dochádzkový systém“ je vyrobiť plnohodnotný interaktívny a moderný dochádzkový systém s web stránkou, serverom a databázou. Zamestnanci budú vytvárať záznamy o dochádzke priložením ...