Now showing items 1-1 of 1

  • Modul řízení lokomotivy 

    Šrámek, Jiří
    Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídícího modulu pro model lokomotivy na demonstrátor vlakových zabezpečovacích zařízení firmy STARMON. Detailně se zaobírá návrhem zapojení, firmware modulu a struktury komunikačního ...