Now showing items 1-1 of 1

  • Autorská kniha a alternativní způsob oslovení čtenářů 

    Pokorná, Gabriela
    Ve své bakalářské práci jsem zpracovala soubor autorských příběhů a vybraných básniček. Vytvořila jsem knihu s názvem 13 zlatých mušek a soubor propagačních materiálů. Tyto materiály však knihu nemají prvoplánově propagovat, ...