Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj 

    Dobeš, Lukáš
    Návrh decentralizovaného studijního programu paralelního ke studiu designu na FAVU VUT v Brně. Všechny lidmi navržené systémy jsou podrobitelné penetračnímu testu komunitně přínosného hackingu, školní systémy nevyjímaje. ...