Now showing items 1-1 of 1

  • Bez názvu 

    Nápravník, Petr
    Bakalářská práce navazuje na studentovu dosavadní uměleckou tvorbu. Tvoří ji intervence do prostoru školní kantýny, která vznikla přenášením kresebných záznamů na zeď pomocí řezání lepenek skalpelem.