Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce č.5 

    Nováček, Daniel
    Hodnoty kategorie reálného se neztrácejí při aplikaci měření. Problémem není přítomnost měření, ale jeho nedostatečná kvantita a podrobnost. Metodika analýzy systémů, podsystémů a funkcí prvků v nich a jejich reprodukce v ...