Now showing items 1-2 of 2

  • Bez názvu 

    Sláma, Matěj
    Předmětem bakalářské práce jsou vlasy jako fenomén, image, trauma, kdy detailně zkoumám tento biologicky materiál na základě osobní zkušenosti, tak v rámci série experimentů ve vytvořené „vlasové laboratoři“. Tématicky se ...
  • take a deep breath and let the tears shed water 

    Gajdošová, Kristýna
    Cílem práce by měl být pokus o zhmotnění mé subjektivní reflexe prolínání dvou rozdílných scén a subkultur. Měl by odrážet moje vnímání těchto subkultur a jejich podobností i rozdílností, stejně tak jak se vztahují k sobě ...