Now showing items 1-1 of 1

  • Design System 

    Prudíková, Magdalena
    Bakalářská práce představuje proces vývoje design systému pro vznikající ekosystém Digital Public Services a jeho kontext.