Now showing items 1-4 of 4

 • Bez názvu 

  Nápravník, Petr
  Bakalářská práce navazuje na studentovu dosavadní uměleckou tvorbu. Tvoří ji intervence do prostoru školní kantýny, která vznikla přenášením kresebných záznamů na zeď pomocí řezání lepenek skalpelem.
 • Rekonstrukce č.5 

  Nováček, Daniel
  Hodnoty kategorie reálného se neztrácejí při aplikaci měření. Problémem není přítomnost měření, ale jeho nedostatečná kvantita a podrobnost. Metodika analýzy systémů, podsystémů a funkcí prvků v nich a jejich reprodukce v ...
 • take a deep breath and let the tears shed water 

  Gajdošová, Kristýna
  Cílem práce by měl být pokus o zhmotnění mé subjektivní reflexe prolínání dvou rozdílných scén a subkultur. Měl by odrážet moje vnímání těchto subkultur a jejich podobností i rozdílností, stejně tak jak se vztahují k sobě ...
 • "Too cool to pretend to care" 

  Vinklárková, Tereza
  Cílem projektu je zachycení konzumního přístupu společnosti, kultury mileniálů, fake news, a zároveň planetární a celospolečenské změny. Předkládá stylizovanou post-ironickou výpověď poněkud narcistních mileniálů, jejichž ...