Show simple item record

Housing+

dc.contributor.advisorGaleová, Nicolcs
dc.contributor.authorHertelová, Violacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:49:49Z
dc.date.available2019-06-14T10:49:49Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHERTELOVÁ, V. Bydlení+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other119081cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173345
dc.description.abstractV bakalářské práci se zabývám možnostmi výstavby nové obytné struktury v blízkosti Tomkova náměstí v Brně. Návrh uvažuje plánované rozšíření severozápadní části městského okruhu, jehož součástí je i překlenutí úseku náměstí mostní konstrukcí s víceproudovou komunikací. Dopravní řešení tak razantního charakteru významně ovlivní již nefunkční roztříštěný prostor a přilehlé okolí lokality dále negativním směrem. Cílem mé práce bylo v prvé řadě nalézt urbanistické řešení, jež by se s těmito skutečnostmi vyrovnalo a vytvořilo vhodné podmínky pro ucelení i rozvoj oblasti, a poté navrhnout v rámci tohoto řešení stavbu pro bydlení, skrze kterou bych prověřila možnosti vzniku nových obytných struktur v hluchých územích, jež v těsném sousedství městských dopravních tahů dnes často vznikají a kvůli stále rychlejší dopravě s většími nároky na přepravu vznikat budou i v budoucnu.cs
dc.description.abstractMy bachelor project is concerned with possibility to build a new residential structure in the vicinity of Tomko’s square in Brno. The project takes into account the planned widening of the north-western part of the cities circuit, which includes a bridging of the square by multi-lane road. A traffic solution of such a radical character shall significantly influence the already dysfunctional and shattered location and adjacent areas in an even more negative manner. The main objective of my work is to first and foremost find a urbanistic solution which would deal with these challenges and create suitable conditions for the unification and development of the area. Subsequently, my project proposes a residential building, through which I seek to explore the possibility to create residential structures in empty spaces in the, which are nowadays often created in the proximity of busy urban transport lines and which shall most probably continue to emerge in the future due to gradually larger flows of traffic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbydleni+ brno doprava tomkovo námestics
dc.subjecthousing+ traffic brnoen
dc.titleBydlení+cs
dc.title.alternativeHousing+en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-21cs
dcterms.modified2019-05-21-20:25:29cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorbycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119081en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:02:07en
sync.item.modts2020.03.30 21:18:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeMatoušek, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. David Kraus (předseda) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Vojtíšek (člen) MgA. Ing. arch. Adam Wlazel (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen)cs
but.defencespolečná prezentace – urbanistický koncept (Buzová, Hertelová, Brunová) samostatná prezentace studentky čtení posudků a reakce studentky na otázky oponenta diskuze Vojtíšek – Je na místě umístění “bariéry” liniové stavby mezi bytové domy a řeku? Diskutabilní umístění komunikačních jader. Ocenění provozně a tvarově komplikované budovy. Technické detaily. Diskuze nad konceptem. Konstrukční řešení je zbytečně těžkopádné. Koryčánek – Pozitivně vnímá dlouhý objekt linoucí se kolem řeky. Wlazel – Většina bytů je orácena k silnici – Proč? Studentka uspokojivě zodpověděla dotazy Studentka obhájilacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record