Show simple item record

Housing+

dc.contributor.advisorSládeček, Svatoplukcs
dc.contributor.authorBrunová, Susannacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:49:54Z
dc.date.available2019-06-14T10:49:54Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBRUNOVÁ, S. Bydlení+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other119122cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173386
dc.description.abstractProjekt se zabývá dopadem dostavby velkého městského okruhu na Tomkovo náměstí. Nerozporuje stavbu mostu jako takovou, ale hledá způsob, jak s ní koexistovat, aniž by se jí celá oblast podřídila. Navrhován je pěší okruh zdůrazňující propojení Tomkova náměstí a okolí pěším okruhem jako alternativou. Těžištěm návrhu je výstavba multifunkční stavby s bydlením. Architektonicky vycházejí navrhované bytové objekty ze dvou principů - otevřeného a uzavřeného. Doplnění hmoty bytového domu ke stávajícím objektům, vymezení průchodnosti území novým lineárním objektem i důraz na komponování vzrostlé zeleně přináší i v okamžiku těsné blízkosti nové dopravní stavby obyvatelům komfort a nové využití veřejných prostor.cs
dc.description.abstractThe project deals with the impact of the completion of outer city bypass road on Tomek Square. It does not contradict the construction of the bridge itself, but seeks to coexist with it without obeying the whole area. There is a pedestrian circuit designed to emphasize the connection between Tomek Square and the surrounding area as an alternative. The focus of the design is the construction of a multifunctional building with housing. Architecturally, the proposed residential buildings are based on two principles - open and closed. Complementing the mass of a residential building with existing buildings, defining the patency of the area with a new linear object and emphasizing the composition of mature greenery brings comfort and new use of public spaces even in the immediate vicinity of the new traffic structure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttomkovo náměstícs
dc.subjectbrnocs
dc.subjectměstský okruhcs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectbydlenícs
dc.subject+cs
dc.subjecttomek squareen
dc.subjectbrnoen
dc.subjectcity circuiten
dc.subjecttransporten
dc.subjecthousingen
dc.titleBydlení+cs
dc.title.alternativeHousing+en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-21cs
dcterms.modified2019-05-21-20:25:48cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorbycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119122en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:00:27en
sync.item.modts2020.03.31 06:09:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeMachovský, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. David Kraus (předseda) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Vojtíšek (člen) MgA. Ing. arch. Adam Wlazel (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen)cs
but.defencespolečná prezentace – urbanistický koncept (Buzová, Hertelová, Brunová) samostatná prezentace studentky čtení posudků a reakce studentky na oponenturu diskuze Koryčánek – Kvituje protažení zeleně husovického kopce do náměstí. Násilné svedení tahu pěšího okruhu blokem autorčina návrhu. Řešení zelené střechy. Kraus – Umístění schodiště v blokové budově Vojtíšek – Kvalitní pokorný projekt liniové stavby. Má drobný problém s domem doplňujícím blok. Chybné výměry ploch bytů. Diskuze o typologii bytových domů. Studentka zodpověděla na dotazy. Studentka obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record