Show simple item record

Interaction of trimethylchitosan with Niaproof surfactant

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorZbořilová, Hanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:02Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:02Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationZBOŘILOVÁ, H. Interakce trimethylchitosanu s tenzidem Niaproof [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other113588cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173446
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem interakce polykationtu N,N,N-trimethylchitosanu (TMC) s aniontovou povrchově aktivní látkou Niaproof® 4 ve vodě a fyziologickém roztoku. Z důvodu komerční nedostupnosti N,N,N-trimethylchitosanu byl tento polymer nejprve syntetizován z chitosanu, následovala jeho charakterizace pomocí nukleární magnetické rezonance a infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. Před samotným studiem systému polykation–anionaktivní tenzid bylo prozkoumáno chování aniontové povrchově aktivní látky Niaproof® 4 ve vodném a fyziologickém prostředí. Micelizace tenzidu Niaproof® 4 i agregace systému TMC–Niaproof® 4 bylo pozorováno pomocí fluorescenční spektroskopie s fluorescenční sondou pyren. Na základě měření byly získány hodnoty kritické micelární a kritické agregační koncentrace. Bylo potvrzeno, že přítomnost chloridu sodného podporuje micelizaci tím, že zvyšuje iontovou sílu roztoku, dochází tedy k poklesu CMC ve fyziologickém prostředí. Interakce TMC–Niaproof® 4 probíhá při nižší koncentraci než CMC jak ve vodném, tak fyziologickém prostředí. Při vyšších koncentracích tenzidu dochází k fázové separaci, která vede ke stabilizaci systému.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the study of interaction of the polycation N,N,N-trimethylchitosan (TMC) with the anionic surfactant Niaproof® 4 in water and physiological saline solution. Due to the commercial unavailability of N,N,N-trimethylchitosan, the polymer was first synthesized from chitosan, followed by NMR and FTIR characterization. Before the study of the system polycation–anionic surfactant itself, the behavior of the anionic surfactant Niaproof® 4 in aqueous solution and physiological saline solution was explored. The micellization of the surfactant Niaproof® 4 and the aggregation of TMC–Niaproof® 4 system were observed by fluorescence spectroscopy using the fluorescence probe pyrene. Values of critical micelle and critical aggregation concentration were determined on the basis of measurements. It was confirmed that presence of the sodium chloride supports the micellization by increasing the ionic strength of the solution, which leads to decrease of CMC in physiological saline solution. The interaction of TMC–Niaproof® 4 occurs at lower concentration then CMC in both aqueous and physiological environments. Phase separation occurs at higher concentrations of the surfactant leading to stabilization of the system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectchitosancs
dc.subjectNcs
dc.subjectNcs
dc.subjectN-trimethylchitosan (TMC)cs
dc.subjectNiaproof®cs
dc.subjectpyrencs
dc.subjectkritická micelární koncentrace (CMC)cs
dc.subjectkritická agregační koncentrace (CAC)cs
dc.subjectfluorescenční spektroskopiecs
dc.subjectchitosanen
dc.subjectNen
dc.subjectNen
dc.subjectN-trimethylchitosan (TMC)en
dc.subjectNiaproof®en
dc.subjectpyreneen
dc.subjectcritical micelle concentration (CMC)en
dc.subjectcritical aggregation concentration (CAC)en
dc.subjectfluorescence spectroscopyen
dc.titleInterakce trimethylchitosanu s tenzidem Niaproofcs
dc.title.alternativeInteraction of trimethylchitosan with Niaproof surfactanten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-11-18:21:50cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113588en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:04:57en
sync.item.modts2020.03.31 14:58:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKrouská, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceDzik: Jaký je stupeň konverze modifikovaného chitosanu? Jak by určen? Márová: Jaká je koncentrace v komerčních produktech? Jak tato hodnota souvisí s návrhem vašeho experimentu? Obruča: Použitý tenzid je biokompatibilní? Je schválený pro humánní použití?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record