Show simple item record

Devices Monitoring in Computer Networks

dc.contributor.advisorŠkorpil, Vladislavsk
dc.contributor.authorKutaj, Matejsk
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:18Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:18Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKUTAJ, M. Dohled zařízení v počítačových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other115690cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173507
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa venuje dohľadovaniu počítačových sietí a technológiám s tým spojených. Bakalárska práca popisuje jednotlivé technológie, topologiu dohľadovanej siete, zoznam Vlan sietí, popis systému Zabbix, jeho implementáciu v Hyper-V a nastavenie jednotlivých sieťových adaptérov, popis vyriešenia chyby pomocou vytvorenia skriptu a následne vytváranie všetkých prvkov pomocou webového rozhrania. Vo výsledkoch sú vytvorené mapy jednotlivých sledovaných sietí a vytvorené grafy z prioritných prepínačov.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the supervision of computer networks and related technologies. The bachelor thesis describes individual technologies, topology of supervised network, list of Vlan networks, description of Zabbix system, its implementation in Hyper-V and setting of individual network adapters, description of error solving by creating script and then creating all elements using web interface. The results are created by maps of individual monitored networks and created graphs from priority switches.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSNMPsk
dc.subjectOIDsk
dc.subjectMIBsk
dc.subjectICMPsk
dc.subjectWMIsk
dc.subjectVlansk
dc.subjectMonitorovací systémsk
dc.subjectZabbixsk
dc.subjectZabbix appliancesk
dc.subjectHyper-Vsk
dc.subjectDHCPsk
dc.subjectSNMPen
dc.subjectOIDen
dc.subjectMIBen
dc.subjectICMPen
dc.subjectWMIen
dc.subjectVlanen
dc.subjectMonitoring systemen
dc.subjectZabbixen
dc.subjectZabbix applianceen
dc.subjectHyper-Ven
dc.subjectDHCPen
dc.titleDohled zařízení v počítačových sítíchsk
dc.title.alternativeDevices Monitoring in Computer Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-08-29-09:45:05cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid115690en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:00:03en
sync.item.modts2021.11.12 15:29:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMusil, Petrsk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pokorný (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Uveďte důvod proč je použitý obr. 1.3 v češtině, případně uveďte zdroj odkud jste jej přebral. Tento zdroj není v práci uveden. Uveďte vlastní přínos v rámci této práce mimo skript uvedený v kapitole 3.3.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record