Show simple item record

Birefringence Influence on Polarization Changes and Frequency on Optical Fiber Sensors

dc.contributor.advisorFilka, Miloslavcs
dc.contributor.authorPanascí, Marcocs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:21Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPANASCÍ, M. Vliv dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118034cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173530
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlivem dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken. Cílem práce je navrhnout a realizovat soubor měření, které tyto vlivy analyzují. Teoretická část se zabývá rozborem vlákna zachovávajícího polarizace, polarizaci světla a senzorickými optickými vlákny, u kterých jsou uvedeny některé výzkumy. Praktická část ujímá návrhem zapojení pracoviště, kontrolním měřením a reakci senzoru při odlišných teplotách. Po praktické části je otevřena diskuze nad změřenými hodnotami. Provedeným měřením se zjistilo, že toto senzorické optické vlákno reaguje na změnu teploty okolí optického vlákna. Hlavním výsledkem je, že se vlnová délka mění v závislosti na teplotě.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with birefringence influence on polarization changes and frequency on optical fiber sensors. The objective of the thesis is to design and implement a set of measurements that analyze these effects. The theoretical part deals with analyzing the polarization-maintaning fiber, the polarization of the light, and the sensory optical fibers, with some research. The practical part deals with design of the workplace, control measurement and sensor response at different temperatures. After the practical part there is a discussion over the measured values. It was found that this sensory optical fiber responds to a change in the ambient temperature of the optical fiber. The main result is that the wavelength varies with temperature.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptické vláknocs
dc.subjectPANDA vláknocs
dc.subjectStokesovy vektorycs
dc.subjectJonesovy vektorycs
dc.subjectspektrální analyzátorcs
dc.subjectpolarimetrcs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectpolarizacecs
dc.subjectsenzor teplotycs
dc.subjectdvojlomcs
dc.subjectOptical fiberen
dc.subjectPANDA fiberen
dc.subjectStokes vectorsen
dc.subjectJones vectorsen
dc.subjectspectrum analyseren
dc.subjectpolarimetren
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectpolarizationen
dc.subjecttemperature sensoren
dc.subjectbirefrigenceen
dc.titleVliv dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vlákencs
dc.title.alternativeBirefringence Influence on Polarization Changes and Frequency on Optical Fiber Sensorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-13-07:30:45cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid118034en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.27 04:57:19en
sync.item.modts2020.04.27 04:12:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeGrenar, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Dvořák (člen) Ing. Milan Čučka (člen) Ing. Ján Mucha (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: V práci popisujete senzor teploty jako detektor okamžité změny polarizace a detektor okamžité změny spektra. Z práce však zcela nevyplývá, jakou modulaci jste pro svá měření použil a proč. Upřesněte, co se děje s přenášeným signálem při Vámi zjištěných změnách spektra. Otázka komise: Co by se stalo, kdyby jste použil jiný druh fyzikálního vlivu na vlákno, např. vibrace.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record