Show simple item record

Upgrade of extruder head for 3D bioprinting of thermolabile hydrogels

dc.contributor.advisorJaroš, Josefcs
dc.contributor.authorKedroň, Kryštofcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:33Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:33Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKEDROŇ, K. Rozšíření tiskové hlavy pro 3D tisk termolabilních hydrogelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118306cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173619
dc.description.abstract3D biotisk je perspektivní metoda tkáňového inženýrství, schopná vytvářet tkáňové struktury s fyziologickou funkcí a prostorovým uspořádáním. Tato práce se zabývá využitím této metody pro tisk termolabilních hydrogelů. Hlavním cílem práce je rozšíření tiskové hlavy pro 3D tisk termolabilních hydrogelů. Teoretická část se věnuje popisu 3D biotisku, zejména pak důležitým vlastnostem které musí každý materiál splňovat aby byl tisku schopný, dále je zde uvedená rešerše používaných hydrogelů v biotisku, se zaměřením na termolabilní, tiskových modalit, možností chlazení tiskové hlavy a popis návrhu ideálního vybavení pro tisk termolabilních hydrogelů. Praktická část se věnuje návrhu a realizaci tiskové hlavy pro 3D tisk termolabilních hydrogelů, v poslední části jsou vyhodnoceny a diskutovány dosažené výsledky.cs
dc.description.abstract3D bioprinting is a perspective method of tissue engineering, capable of creating tissue structures with physiological function and spatial arrangement. The thesis deals with the use of this method for printing thermolabile hydrogels. The main goal of the thesis is to extend the print head for 3D printing of thermolabile hydrogels. The theoretical part is devoted to the description of 3D bioprinting, especially the important properties that each material must meet to be able to print, there is also a review of used hydrogels in bioprinting, focusing on thermolabile, print modalities, the possibility of cooling the printhead and a description of the ideal equipment for printing of thermolabile hydrogels. The practical part deals with the design and realization of the print head for 3D printing of thermolabile hydrogels, in the last part the achieved results are evaluated and discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D biotiskcs
dc.subjecthydrogelcs
dc.subjectteplotní regulacecs
dc.subjectpneumatická extruze.cs
dc.subject3D bioprintingen
dc.subjecthydrogelen
dc.subjectthermal regulationen
dc.subjectpneumatic extrusion.en
dc.titleRozšíření tiskové hlavy pro 3D tisk termolabilních hydrogelůcs
dc.title.alternativeUpgrade of extruder head for 3D bioprinting of thermolabile hydrogelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-08-29-09:10:50cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid118306en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:58:35en
sync.item.modts2021.11.12 13:41:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHarabiš, Vratislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record