Show simple item record

Digitally controlled laboratory power supply

dc.contributor.advisorSzabó, Zoltáncs
dc.contributor.authorSpáčil, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:56Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:56Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSPÁČIL, P. Mikrokontrolérem řízený laboratorní zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119445cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173797
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá rozdělením a rešerší stejnosměrných zdrojů napětí. Popisuje jak zapojení zdrojů lineárních, tak zapojení zdrojů spínaných. Dále je blíže popsán 8bitový mikrokontrolér ATmega16 z rodiny mikrokontrolérů AVR firmy ATMEL. Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh laboratorního zdroje 30V / 3A, který je v topologii spínané předregulace. Měření a zobrazování hodnot na displeji zajišťuje mikrokontrolér ATmega16.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the divison and research of DC voltage sources. It also describes how linear and switch mode power supply works. The 8-bit ATmega16 microcontroller from the ATMEL family of AVR microcontrollers is further described. Part of this bachelor thesis is the desing of the laboratory power supply source 30V / 3A, which is in the topology of switched pre-regulation. The ATmega 16 microcontroller provides measurement and displaying values on the display.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLaboratorní zdrojcs
dc.subjectspínaný napájecí zdrojcs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectspínaná předregulacecs
dc.subjectATmega16cs
dc.subjectLaboratory power supplyen
dc.subjectSwitch-mode power supplyen
dc.subjectmicrocontroleren
dc.subjectswitching preregulationen
dc.subjectATmega16en
dc.titleMikrokontrolérem řízený laboratorní zdrojcs
dc.title.alternativeDigitally controlled laboratory power supplyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-12-08:05:01cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119445en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:58:28en
sync.item.modts2021.11.12 22:37:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDrexler, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Imrich Gablech, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou bakalářskou práci. Na konci své práce student zodpověděl otázky položené oponentem práce. Komise se dotázala studenta na otázky týkající se jeho práce, na které student né zcela dokázal odpovědět. Při diskuzi mezi členy komise a studentem, se student snažil odpovídat na otázky komise, avšak v některých částech si nebyl jist, hlavně v popisu vlastního zapojení, které použil v práci. Komise se ptala na důvod některých součástek použitých ve schématu, to však student nedokázal plně odůvodnit. Komise dále měla výhrady k neuvedené přesnosti měřících přístrojů. Při otázce předsedy, jestli student simuloval obvod, tak mu student odpověděl, že simulace nebyla provedena a zapojení bylo převzato z katalogového listu. K této části měla komise výhrady, že student měl vytvořit alespoň nějaké simulace obvodu, případně další testování zařízení. Taktéž komise měla výhrady k samotné rešerši návrhu, kde jsou uvedeny pouze 2 odkazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record