Show simple item record

Altitude control of flying robot

dc.contributor.advisorBaránek, Radekcs
dc.contributor.authorPalacký, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:58:03Z
dc.date.available2018-10-21T21:58:03Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPALACKÝ, T. Regulace výšky létajícího robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52482cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17379
dc.description.abstractTato bakalářská práce se v prví části zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro testování algoritmů regulace výšky létajícího robota. Dále pak vytvářením a testováním algoritmu regulace výšky za účelem aplikování poznatků při tvorbě řídicího systému kopteru. Je uveden výběr a rozbor použitých hardwarových a softwarových prostředků – mikrokontroleru AVR ATmega, ultrazvukového snímače, regulátoru motoru a také využívaných komunikačních rozhraní IC, USART a SPI. Je zde popsán návrh a realizace elektrického zapojení, plošného spoje a mechanické konstrukce přípravku. Dále je obsahem tvorba programového vybavení mikrokontroleru a aplikace pro PC. S pomocí simulace je navržen regulační algoritmus pro regulaci výšky. Tento je testován a odladěn pro požadované vlastnosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals firstly with design and construction of a device for testing of altitude control algorithms of a flying robot. Secondly with creating and testing of an altitude control algorithm in order to apply findings while creating a copter control system. Provided is a selection and analysis of used hardware and software components – microcontroller AVR ATmega, ultrasonic sensor, motor controller and also communication interfaces IC, USART and SPI. Also design and realization of electrical wiring, circuit board and mechanical structure is being described here. The next section includes creation of software for microcontroller and PC application. The altitude control algorithm is developed using a simulation, furthermore tested and tuned for desired behavior.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAVRcs
dc.subjectATmegacs
dc.subjectICcs
dc.subjectUSARTcs
dc.subjectultrazvukový snímačcs
dc.subjectregulace výškycs
dc.subjectSFR08cs
dc.subjectBLDC motorcs
dc.subjectDual Bl-Ctrlcs
dc.subjectCcs
dc.subjectC# programovánícs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectPID regulátorcs
dc.subjectAVRen
dc.subjectATmegaen
dc.subjectICen
dc.subjectUSARTen
dc.subjectultrasonic sensoren
dc.subjectheight regulationen
dc.subjectSFR08en
dc.subjectBLDC motoren
dc.subjectDual Bl-Ctrlen
dc.subjectCen
dc.subjectC# programmingen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectPID controlleren
dc.titleRegulace výšky létajícího robotacs
dc.title.alternativeAltitude control of flying roboten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-14-08:48:40cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52482en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:22:54en
sync.item.modts2019.05.18 07:25:32en
dc.contributor.refereeŠembera, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record