Show simple item record

Design of a photovoltaic system with battery storage for a company

dc.contributor.advisorVaněk, Jiřícs
dc.contributor.authorŠmatlo, Filipcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:57Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŠMATLO, F. Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119457cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173803
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na návrh fotovoltaického systému pro firmu. V první části je rozebrána problematika výroby elektrické energie ze Slunce. Popsány jsou technologie výroby fotovoltaických článků a technologie jednotlivých komponent fotovoltaického systému. Dále jsou popsány koncepce fotovoltaických systémů a typy zapojení těchto systémů do distribuční sítě. Také je popsána legislativa ČR, recyklace a bezpečnost v oboru fotovoltaiky. V praktické části bakalářské práce je vytvořena fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše budovy. Jsou popsány výsledky simulace fotovoltaického systému vytvořeného v návrhovém programu PVSOL.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on design of the photovoltaic system for the company. The first part describes electricity production from the sun. There are described technologies of production of photovoltaic cells and technology of individual component of photovoltaic system. Furthermore, the concepts of photovoltaic systems and types of connections of these systems to the distribution network are described. Also the Czech legislation, recycling and safety in the field of photovoltaics are described. In the practical part of the thesis is created photovoltaic power station located on the roof of the building. Results of simulation of photovoltaic system created in PVSOL design program are described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectsluneční energiecs
dc.subjectobnovitelný zdrojcs
dc.subjectPVSOLcs
dc.subjectakumulacecs
dc.subjectphotovoltaicsen
dc.subjectsolar energyen
dc.subjectrenewable sourceen
dc.subjectPVSOLen
dc.subjectaccumulationen
dc.titleNávrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro firmucs
dc.title.alternativeDesign of a photovoltaic system with battery storage for a companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-12-08:05:01cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119457en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:58:52en
sync.item.modts2021.11.12 18:01:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaule, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky k obhajobě: 1. Doporučil byste realizaci, pokud by na projekt nebyla poskytnuta dotace?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record