Show simple item record

Living in a city of nowadays - architectural and urban redevelopment of Kohn's brickyard in Brno

dc.contributor.advisorKopáčik, Gabrielcs
dc.contributor.authorBoušková, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:16:19Z
dc.date.available2019-05-17T02:16:19Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBOUŠKOVÁ, J. Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.cs
dc.identifier.other51077cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17384
dc.description.abstractV AREALU BROWNFIELD BYVALE KOHNOVY CIHELNY BYLA NAVRZENA POMERENE INTENZIVNI ZASTAVBA NIZKOPODLAZNIMI BYTOVYMI DOMY, JAK JE URCENO UZEMNIM PLANEM MESTA BRNA. V ZADANI DIPLOMOVE PRACE JE POUZITO SLOVO EXPERIMENT. S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU HLEDANI NOVYCH FOREM BYDLENI V POSINDUSTRIALNIM MESTE, BYLA V RAMCI DIPLOMOVE PRACE HLEDANA NOVA / JINA / NEOTRELA FORMA ZASTAVBY. JAKYSI POKUS O NETRADICNI POJETI ZASTAVBY MESTSKE CASTI, AVSAK V REALNYCH MEZICH A PRI DODRZENI VSECH OBECNE PLATNYCH PREDPISU PRO VYSTAVBU. PRI URBANISTICKEM NAVRHU BYL KLADEN HLAVNI ZRETEL NA POTENCIAL MISTA BRNENSKEHO BROWNFIELDU. S OHLEDEM NA LOKALITU BROWNFIELDU, VZNIKLA MYSLENKA NAVRHU V SOULADU UDRZITELNEHO ROZVOJE, KTERA JE PRO BUDOUCNOST NAS VSECH V DNESNI DOBE VELMI VYZNAMNA. KONCEPCE UDRZITELNEHO ROZVOJE JE PRAVE PRO MISTO (BROWNFIELD), KTERE S SEBOU Z MINULOSTI NESE ENORMNE VYZNAMNOU EKOLOGICKOU ZATEZ STEZEJNI. NA JIZ ZDEVASTOVANEM UZEMI NEMUZE VZNIKNOUT NOVA VYSTAVBA, KTERA BY OPETOVNE EKOLOGICKY CI JINYM ZPUSOBEM ZATEZOVALA MISTO JAKO TAKOVE S OPAKOVANIM SE CHYB Z MINULOSTI. PRAVE JIZ ZMINOVANY UDRZITELNY ROZVOJ A POHLED NA NOVOU ZASTAVBU Z EKOLOGICKEHO / EKONOMICKEHO I SOCIALNIHO POHLEDU NABIZI NOVY / JINY A NEOTRELY ZPUSOB VYSTAVBY, JAKOZ TOMU JE V ZADANI SAMOTNE DIPLOMOVE PRACE. MEZI ASPEKTY EKOLOGICKE / EKONOMICKE VYSTAVBY JE V PRVNI RADE ZPUSOB ZASTAVBY A V NEPOSLEDNI RADE TO JSOU POUZITE MATERIALY PRO VYSTAVBU. TO VSE JE OBSAHEM DIPLOMOVE PRACE PRAVE S OHLEDEM A MYSLENKU UDRZITELNEHO ROZVOJE A POTAZMO ZIVOTNI PROSTREDI. NAVRAT PRIRODY ZPET DO JIZ TAK ZDEVASTOVANEHO A DEKONTAMINOVANEHO UZEMI NENI SNADNY. OBZVLASTE POKUD MA VZNIKNOUT UZEMI VYUZIVANE PRO BYDLENI. NA DRUHOU STRANU JE VELMI DULEZITE RICI, ZE PRO PRIPADNEHO INVESTORA JE MOZNY ZISK DOTACI Z EVROPSKYCH FONDU ZABYVAJICI SE PRAVE REVITALIZACI A OZDRAVENIM PLOCH BROWNFIELDS VYZNAMNYM ASPEKTEM PRI ROZHODOVANI. EKONOMICNOST, EKOLOGIE A SOCIALNI POHLED NA VEC JSOU HLAVNI PILIRE DIPLOMOVE PRACE. (TEDY TRI ZAKLADNI A SHODNE PILIRE S UDRZITELNYM ROZVOJEM). DALSI PODSTATNY BOD DIKY ZMINENEMU PRISTUPU K BYTOVEMU KOMPLEXU A NAVRHU ZASTAVBY JE MOZNOST ZISKU DOTACI NA VYSTAVBU AREALU. EVROPSKE FONDY SE VE VELKEM MERITKU ZABYVAJI ZMENOU BROWNFIELDU V GREENFIELD.cs
dc.description.abstractIN THE FORMER BROWNFIELDS KOHN BRICKYARD WAS PROPOSED BALANCE, INTENSIVE BUILDING LOW-FLOOR RESIDENTAL BUILDINGS, AS DETERMINATED BY THE ZONING PLAN CITY OF. THE DIPLOMA THESIS IS USE OF THE WORD EXPERIMENT. PERFORMANCE WITH REGARD TO FINDING NEW FORMS OF HOUSING IN POSINDUSTRIAL CITY, WAS WITHIN THE THESIS SEARCHED NEW / OTHER / FORM UNUSUAL BUILDINGS. A SORT OF UNTRADITIONAL ATTEMPT INSTALLER MUNICIPAL OFTEN, BUT IN REAL LIMITS AND IN COMPLIANCE WITH ALL GENERALLY APPLICABLE REGULATIONS FOR CONSTRUCTION. URBAN DESIGN HAS BEEN PLACED ON THE POTENTIAL ABOVE ALL DESTINATION BRNO BROWNFIELDS. WITH REGARD TO SPOT BROWNFIELDS, THE IDEA PROPOSAL IN ACCORDANCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE FUTURE OF US ALL IN TODAY VERY IMPORTANT. CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IS FOR DESTINATION (BROWNFIELD) POSED PAST HAS SIGNIFICANT ENORMOUS ENVIRONMENTAL BURDEN CRUCIAL. ON THE ALREADY DEVASTATED AREA, CAN NOT BE A NEW CONSTRUCTION THAT THE RE-ECO OR OTHERWISE BURDEN DESTINATION AS SUCH WITH THE REPETITION OF PAST MISTAKES. RIGHT ALREADY MENTIONED SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND LOOK AT THE NEW BUILDING OF ECOLOGICAL / ECONOMIC AND SOCIAL PERSPECTIVE PROVIDES A NEW / OTHER AND INNOVATIVE WAYS OF CONSTRUCTION, WELL THAT IS ITSELF A SPECIFIC THESIS. BETWEEN ASPECTS OF ENVIRONMENTAL / ECONOMIC CONSTRUCTION IS PRIMARILY INSTALLER MODE AND FINALLY TO THE MATERIALS USED FOR CONSTRUCTION. ALL THIS SHOWS THE THESIS PARTICULARLY IN THE LIGHT AND THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HENCE ENVIRONMENT. CONSERVATION RETURN BACK TO THE ALREADY DEVASTATED TERRITORY IS NOT DECONTAMINATED AND EASY. ESPECIALLY IF ARISE TERRITORY TO BE USED FOR HOUSING. HOWEVER, IT IS VERY IMPORTANT TO SAY THAT FOR AN INVESTOR IS POSSIBLE TO GET SUBSIDIES FROM EUROPEAN FUNDS INCLUDING THE RIGHT AREAS REVITALIZATION AND SANITATION BROWNFIELDS IMPORTANT ASPECT IN DECISION MAKING. ECONOMY, ECOLOGY AND SOCIAL POINT OF VIEW ARE THE MAIN PILLARS THESIS. (THREE BASIC PILLARS AND CONSISTENT WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT). ANOTHER MAJOR POINT MENTIONED THANKS TO ACCESS TO THE HOUSING COMPLEX AND THE BUILDUP AREA OF THE POSSIBILITY OF OBTAINING GRANTS FOR THE CONSTRUCTION AREA. THE EUROPEAN FUNDS LARGE-SCALE ADDRESS CHANGE BROWNFIELDS IN GREENFIELD.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBYDLENI V BROWNFIELD / BROWNFIELD PRO BYDLENIcs
dc.subjectLIVING IN BROWNFIELDS / BROWNFIELDS FOR HOUSINGen
dc.titleBydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brněcs
dc.title.alternativeLiving in a city of nowadays - architectural and urban redevelopment of Kohn's brickyard in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-05-29cs
dcterms.modified2012-05-30-09:09:48cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid51077en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:12:23en
sync.item.modts2020.04.01 04:10:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeSátora, Josefcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc.Ing.arch. Juraj Koban (předseda) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. František Šmédek (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record