Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorBeneš, Marekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:25:35Z
dc.date.available2019-05-17T01:25:35Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBENEŠ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other36573cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17411
dc.description.abstractDiplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti Mercedes salon a.s. a porovnává ji v rámci jednoho odvětví, s podnikatelskými subjekty BMW salon a.s. a Audi salon a.s., v období let 2005 až 2009 a to na základě vybraných metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a analytické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a přístupy k finanční analýze. Praktická část se zaměřuje na vyhotovení hodnocení finanční situace vybraných podniků pomocí dílčích analýz. Na závěr je uvedeno celkové hodnocení finanční situace vybraných podniků a jsou navržena doporučení vedoucí k jejich zlepšení v problémových oblastech.cs
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis is to analyse the financial health of the Mercedes saloon a.s. company and compares it within one industry, with entrepreneurs and BMW saloon a.s. and Audi saloon a.s., in the period 2005-2009 on the basis of the selected financial analysis method. The thesis consists of two parts, theoretical and analytical.The theoretical section explains the basic concepts and approaches to financial analysis. The practical part is focused on assessment of a financial situation of the selected company by means of partial analysis. At the end there are presented overall evaluation of a financial situation of the selected company and recommendations leading to improvement in problematic areas.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční řízení podnikucs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrová analýzacs
dc.subjectautosalóncs
dc.subjectFinancial Managementen
dc.subjectFinancial Analysisen
dc.subjectRatio Analysisen
dc.subjectAutosalonen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:11cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36573en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:28:24en
sync.item.modts2020.03.31 04:17:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠmerdová, Danacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Dipl. Ing. Heřmanský Jan (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record