Show simple item record

Vibration at machining of metals - reasons and remedies

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorSismilich, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:07:23Z
dc.date.available2019-04-03T22:07:23Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSISMILICH, V. Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other30128cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1742
dc.description.abstractV diplomové práci jsou shrnuty a popsány jednotlivé druhy kmitání, jejich příčiny a dopady na obrábění. Byly stanoveny metody pro určení stabilních podmínek obrábění. Cílem provedeného experimentu bylo změření frekvenční odezvové funkce frézky se zvoleným nástrojem a sestavení diagramu stability pro tento stroj.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is concerning about summarizing and describing types of vibrations, their causes and influences to the machining. The stable conditions of machining were pointed out. The experiment was conducted in which the frequency response function of specific milling machine was measured. Than the stability lobe diagram was constructed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectChvěnícs
dc.subjectdiagram stabilitycs
dc.subjecttloušťka třískycs
dc.subjectšířka třískycs
dc.subjectfrekvenční odezvová funkcecs
dc.subjectCharteren
dc.subjectstability lobe diagramen
dc.subjectchip thicknessen
dc.subjectchip widthen
dc.subjectfrequency response functionen
dc.titleVibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminacecs
dc.title.alternativeVibration at machining of metals - reasons and remediesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-25cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:18cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid30128en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:08:40en
sync.item.modts2020.03.31 21:28:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKouřil, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly položeny ještě následující dotazy: Jakým opotřebením se nejčastěji projeví vibrace na nástroji? Jakým způsobem se projevují vibrace? Jak poznáte, že se vibrace projevují na obráběném povrchu? Jak mohou vibrace ovlivnit geometrii řezného nástroje? Jakým způsobem se projeví vibrace na vyložení nástroje? Diplomant zodpověděl dotazy všech členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record