Recent Submissions

 • Aktivace obchodního centra 

  Šellongová, Slavka
  (hyper- prefixoid ?gr.? veľký, nadbytočný, zveličený) Nakupovať rýchlo. Nakupovať efektívne. Blízko. V najlepšej cene. Ekonomicky výhodne. Časovo úsporne. Odbaviť a ušetriť čas. Sláva hypermarketom. Nakoniec úsilie ušetriť ...
 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Šperlová, Zuzana
  Cílem práce je vize změny přístupu ke krajině a zemědělství. Nadefinování nové struktury polí a podpoření územního systému ekologické stability. Součástí inteligentní krajiny je série technologické podpory zemědělství ve ...
 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Kubíčková, Karolína
  Cílem práce je vytvoření krajiny, která podporuje zadržování vody a pomáhá řece Dyje k vytvoření větveného, meandrujícího vodního toku. Návrh se dále zabývá prostupností územím a návrhem dřevěných objektů, které reagují ...
 • Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy 

  Promna, Denisa
  Hlavní myšlenkou bylo zvolit si dítě jako měřítko návrhu. Zahloubat se v jeho světě a jeho vnímání prostoru - mít na paměti jeho potřeby. Jak vypadalo místo, kam by se jelo zotavit z dýchacích obtíží? Bylo v nemocnici? Co ...
 • Nové využití bývalých vojenských areálů v Brně 

  Pagáč, Martin
  Cílem práce bylo vytvořit koncept návrhu území po bývalých Jaselských kasárnách v lokalitě Brno-Ponava. Návrh řeší urbanistické vazby v území a jejich možné využití do dalších let. Práce vychází z konceptu územního plánu ...
 • Architektura zábavy 

  Lysenko, Mariya
  Rozvoj civilizace v dnešní době dáva človeku možnost mít víc a víc volného času a zábava je vnímána jako jen jedna s příležitosti jak ten čas lze využít. Architektura přitom stáva jen nastrojem pro rozvoj a podporu byznysu ...
 • Horský penzion 

  Kupčoková, Ivana
  Diplomová práce se zabýva návrhem rekreačního objektu typu horského penzionu v okolí města Brezno na středním Slovensku. Cílom bylo navrhnout rekreačně-sportovní areál respektující přírodu, tradice. Svým vybavením by měl ...
 • Tma a ticho 

  Konrádyová, Frederika
  CIeľom práce je pochopiť vzťah medzi hluchoslepou osobou a prostredím, v ktorom sa nachádza, pochopiť jej potreby a požiadavky na priestor a nyvrhnúť sociálne zariadenie pre tento typ ľudí.
 • Eudaimonie: Šťastné město 

  Hermanová, Ada
  Cílem práce je vytvořit eudaimonické prostředí v rámci stávající blokové zástavby brněnských Husovic. Za pomoci jednoduchých intervencí a minimálních zásahů je vytvářeno prostředí, které pomáhá člověku žít komplexní a ...
 • Město dvou nábřeží 

  Falathová, Katarína
  Bratislavský fenomén rôznorodosti brehov je európskou raritou. Svojím návrhom by som chcela túto dualitu podporiť a ukázať jej potenciál. Vyzdvihla som niekoľko princípov, ktoré sú podľa mňa kameňom úrazu nie príliš ...
 • URBAN WILDERNESS: POSTKULTURNÍ SÍDLO 

  Čenovská, Kateřina
  Cílem práce je představení odlišného způsobu nahlížení na proces městského plánování v tzv. smršťujících se městech. Plán nekonečného rozvoje je zpochybněn. Scénář stagnace, jako forma konzervace, je představen jako určitý ...
 • Architektura cestování 

  Drgala, Andrej
  Plán rieši výstavbu novej stanice Bratislava – Filiálka na mieste súčasného brownfieldu – dnes nevyužívanej nákladnej stanice, ako súčasť komplexného riešenia hromadnej dopravy v meste. Projekt však nepracuje so stanicou ...
 • Vize pro SVIT 

  Zemánková, Jasna
  Areál koželužny SVIT ve Velkém Meziříčí byl zbourán v roce 2008. Od té doby jsou tyto plochy u řeky Balinky, které bezprostředně sousedí s náměstím a historickým centrem Velkého Meziříčí, bez využití. První fází diplomové ...
 • Vítej na světě! 

  Synková, Veronika
  Porod jako přirozená součást života, kde má mít rodící žena hlavní slovo a možnost volby. Měla by se cítit svobodně a přijatá – aby byla schopna fyziologicky porodit (bez zbytečných vnějších zásahů). Fyziologický porod ...
 • Kopřivnice - bydlení u Kopřivničky 

  Kubánková, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá urbanistickou štúdiou a navrhnutím novej obytnej štruktúry v rámci mesta Kopřivnice. Mesto posledných 30 rokov neriešilo bytovú výstavbu, preto v ňom chýba bytová zástavba podliehajúca súčasným ...
 • Sportovní centrum a renovace areálu sportovního komplexu „Start“ v Kyjevě 

  Krasnikov, Yevhenii
  Diplomová práce se zabývá návrhem budovy sportovního centru v areálu stadionu Start v Kyjevě, s využitím maximální plochy zástavby co umožňuje parcel, z ohledem na odstupy a chránící pásma. Území areálu stadionu vlastní ...
 • Kopřivnice - bydlení u Kopřivničky 

  Kóňová, Patrícia
  Na jednom brehu paneláky, na druhom rodinné domy. Na jednej strane súkromne pozemky jednotlivých rodinných domov, na strane druhej paneláková výstavba bez utvorených kvalitných verejných priestranstiev s vymiznutými ...
 • Příroda 2.0 

  Závacká, Paulína
  Problém životného prostredia (Umwelt, environment) sa často pohybuje medzi dvoma extrémami: Kultúrne prostredie (architektúra) a prirodzené prostredie (príroda), pričom aj predstavu „prirodzeného prostredia“ je možné ...
 • Kopřivnice – neviditelné centrum města 

  Jurková, Kristýna
  Uchopit Kopřivnici z jiného hlediska než jen jako průmyslové město se stalo východiskem mé diplomové práce. Při studiu historie místa se stalo jistým, že Kopřivnici netvoří jen sídliště a průmyslové areály, ale v jejím DNA ...

View more