Now showing items 1-20 of 136

 • MERINA 2.0 

  Ambrosová, Katarína
  Urbanistická a strategická studie se zabývá možnou transformací vybrané post-industriální brownfieldové lokality v blízkosti jádra města v Trenčíně. Důraz je kladen na areál bývalého textilního závodu Merina, který má ...
 • OSTROV V OBŘANECH - AREÁL BÝVALÉ ESSLEROVY TEXTILNÍ TOVÁRNY 

  Vítková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je znovuoživení areálu bývalé textilní továrny, která se nachází na unikátním místě - na ostrově mezi řekou Svitavou a náhonem. Hlavní myšlenkou je zpřístupnění areálu a využití jeho potencionálu se ...
 • TRANSFORMACE ÚZEMÍ MEZI HISTORICKÝM JÁDREM JIHLAVY A BUDOUCÍM DOPRAVNÍM TERMINÁLEM 

  Al-Gibury, Hanin
  Diplomová práce se zabývá transformací stávající rušné křižovatky v Jihlavě. Výsledkem je nový blok, který zcela mění charakter území a reaguje na jeho nedostatky.
 • REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V ROSICÍCH 

  Maloň, Marek
  Cílem diplomové práce je návrh nového a kvalitnějšího využití současné době neudržovaného areálu bývalé střední průmyslové školy v Rosicích u Brna. V návaznosti na územní studii a analýzy širších souvislostí ve městě Rosice ...
 • VÝZVA JMÉNEM VENKOV 

  Klumparová, Petra
  Diplomová práce se zabývá dnešním venkovem. Hledáním základních principů v oblasti územního plánování vznikl názorný Manuál, který klade důraz především na urbanistické otázky a na některé z nich se snaží odpovídat ...
 • Slovácké divadlo II. 

  Schleider, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem současné divadelní budovy v kontextu centra města regionálního charakteru. Projekt prezentuje typologicky rozsáhlý divadelní provoz v architektonické formě, která i přes význam budovy ...
 • Slovácké divadlo II. 

  Lososová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá problematickou situací Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Progresivní divadelní soubor dnes sídlí v budově bývalé sokolovny, která není schopná kapacitně ani technicky vyhovět nárokům ...
 • Já a "Sokol" 

  Zatloukal, David
  Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem sportovně kulturní stavby a jejím začleněním do struktury unikátního modernistického urbanismu města Zlín. Snaží se odpovědět na otázku, do jaké míry vedle sebe může fungovat ...
 • Za ruku, spolu a sám 

  Alexová, Jitka
  Cílem práce je návrh mateřské školy v mladé rostoucí brněnské čtvrti Sadová. Vytvoření prostoru pro děti předškolního věku, ale také místa, které podpoří zdejší komunitu. Práce se zabývá konceptem vzájemné mezigenerační ...
 • Město ve městě Blok Trnitá 

  Kučírková, Veronika
  Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v zadané blokové struktuře, která byla zpracována v rámci územní studie „Jižní Čtvrťi - Trnitá - KAM Brno 2019“ jako podklad pro připravovaný územní plán Brna. Jedná ...
 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Javůrková, Terezie
  Diplomová práce se zabývá urbanismem Hevlína, řeší zejména oblast současného centra a konkrétní návrh bydlení pro seniory a lékařského domu. Po bombardování Hevlína na konci 2. světové války vzniklo v urbanistické struktuře ...
 • Revitalizace územního kontextu továrny Duval od Le Corbusiera v Saint –Dié-des Vosges, Francie 

  Kloknerová, Barbora
  Cieľom diplomovej práce je revitalizácia bloku v centrálnej časti francúzskeho mesta Saint-Dié-des-Vosges, ktorý je vymedzený ulicami Rue de la Cathédrale a Rue le Corbusier a jeho blízkeho okolia. Otvorenie priestoru pred ...
 • Město ve městě/ „Blok Trnitá“ 

  Hodek, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního domu, do nově navrhované zástavby ve městě Brně. Koncept prozkoumává možnosti a podoby toho jak by měl vypadat moderní městský palác a jak se postavit k návrhu “na ...
 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Hajšmanová, Adéla
  Diplomová práce Vybité-nabité – nová energie pro celnici se zabývá návrhem areálu komunitního a kulturního centra reflektující specifika pohraničního venkovského regionu s přidruženou funkcí ubytování. Těžištěm práce je ...
 • Renovace obytné architektury 50-70 let 20. století na příkladu jednoho z ukrajinských měst 

  Buchynska, Iryna
  Právo na bydlení je zapsáno v ústavách mnoha států. Politika jeho realizace se však výrazně liší od země k zemi a zdaleka ne vždy úspěšně funguje. Mnoho velkých měst po celém světě dnes vykazuje krizi dostupného bydlení. ...
 • Galerie moderního umění 

  Husárová, Anette
  Koncepční návrh Galerie moderního umění je zpracován s cílem vybudování nadčasového společensko-kulturního centra zasazeného do městské památkové rezervace v návaznosti na kulturní osu stávající okružní třídy města Brna. ...
 • Aktivace obchodního centra 

  Šellongová, Slavka
  (hyper- prefixoid ?gr.? veľký, nadbytočný, zveličený) Nakupovať rýchlo. Nakupovať efektívne. Blízko. V najlepšej cene. Ekonomicky výhodne. Časovo úsporne. Odbaviť a ušetriť čas. Sláva hypermarketom. Nakoniec úsilie ušetriť ...
 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Šperlová, Zuzana
  Cílem práce je vize změny přístupu ke krajině a zemědělství. Nadefinování nové struktury polí a podpoření územního systému ekologické stability. Součástí inteligentní krajiny je série technologické podpory zemědělství ve ...
 • Architektura zábavy 

  Lysenko, Mariya
  Rozvoj civilizace v dnešní době dáva človeku možnost mít víc a víc volného času a zábava je vnímána jako jen jedna s příležitosti jak ten čas lze využít. Architektura přitom stáva jen nastrojem pro rozvoj a podporu byznysu ...