Now showing items 1-20 of 335

 • Simulační scénáře pro analýzu chování transportních sítí 

  Koláčková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou mobilních sítí, protokolů sady TCP/IP a směrovacích protokolů. Zaměřuje se zejména na fungování transportní části mobilních sítí třetí a čtvrté generace a snaží se najít nejvhodnější ...
 • Multimediální přehrávač pro Android 

  Benedikt, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením pokročilého multimediálního přehrávače, podporující adaptivní stream, zabezpečení multimediálního obsahu a podporu přehrávání reklam. V první části jsou vysvětleny použité technologie. ...
 • Parametrizace tváře pomocí videosekvence 

  Lieskovský, Pavol
  Táto práca sa zaoberá problémom parametrizácie tváre rozprávajúcej osoby na videu a odhadom Parkinsonovej choroby a progresu jej symptómov na základe parametrov tváre. Popisuje syntax a funkciu programu, ktorý bol v rámci ...
 • Laboratorní scénáře objasňující základy komunikačních protokolů 

  Pokorný, Karel
  Cílem této práce bylo navrhnout dva komplexní scénáře se zaměřením na různé režimy přenosu v paketových sítích. První scénář se zaměřuje na ARQ (Automatic Repeat Request) protokoly. Součástí laboratorní úlohy je seznámení ...
 • Multimediální přehrávač pro iOS 

  Singh, Kevin
  Diplomová práce „Multimediální přehrávač pro iOS“ se zabývá popisem video formátů HLS, MP4, MPEG Transport Stream a DASH. Dále pokračuje zabezpečeným obsahem DRM, reklamami VAST a analytickým nástrojem Google Analytics. V ...
 • Návrh domácí brány pro zařízení IoT využívající technologii Z-Wave 

  Resler, Tomáš
  Diplomová práce je věnována platformě Z-Wave, která se snaží o vytvoření univerzálního systému pro chytrou domácnost. V teoretické části je detailně popsána vlastní platforma, vhodné knihovny pro tvorbu aplikace i dostupná ...
 • Senzor pro nízkorychlostní snímání pohybu kontinua 

  Tomášek, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice měření průtoků kapalin o velmi malých rychlostech. Práce je členěna do 4 kapitol. První kapitola se zabývá obecnými vlastnostmi kapalin, problematikou průtokoměrů, podrobně je ...
 • Generovaní databáze pro specifické případy identifikace osob 

  Kolmačka, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje současné problematice identifikace osob a hlubokého učení. Dále se práce zabývá především získáním kvalitních a různorodých dat, které jsou využívány k trénování hlubokého učení s konvolučními ...
 • Telemetrie a dispečerské řízení mřížové sítě nízkého napětí 

  Gála, Michal
  Obsah diplomovej práce je úvod do problematiky mrežových sietí, spôsob dispečerského riadenia týchto sietí a popis technológie využitej v napájacích uzloch mrežových sietí mesta Brna. Ďalej sú v práci popísané nízkonapäťové ...
 • Výpočet chování paliva reaktorů VVER programem FEMAXI-6 

  Čásar, Ondřej
  Předkládaná diplomová práce se zabývá hledáním správné kombinace modelů, které popisují chování pokrytí. Porovnávání vhodnosti nastavení probíhá mezi původně se vyskytujícími modely ve výpočetním kódu FEMAXI 6, daty z ...
 • Problematika vyhodnocování blokovacích podmínek rozvodny pomocí GOOSE zpráv 

  Ditrych, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou GOOSE zpráv, které jsou použity pro vyhodnocování blokovacích podmínek v rozvodnách v elektrárně Opatovice (EOP), využití automatických záskoků a logických ochran přípojnic. Součástí ...
 • Kompenzace přetoků jalového výkonu do VN soustavy 

  Jurák, Viktor
  Diplomová práce se zabývá analýzou toků jalových výkonů v sítích VN a NN. V první části je provedena definice jalového výkonu a jsou popsány jednotlivé prvky sítí, které přispívají svým jalovým výkonem do distribuční sítě. ...
 • Posouzení připojitelnosti nového zdroje do sítě 110 kV 

  Kopečný, David
  Tato práce je zaměřena na problematiku připojování nových zdrojů do elektrizační soustavy. V první polovině práce je pozornost věnována popisu nového zdroje a způsobu připojení do elektrizační soustavy. V práci jsou ...
 • Porovnání konvenčních PTP a PTN s proudovými a napěťovými senzory 

  Dvořák, Petr
  Diplomová práce se zabývá konvenčními přístrojovými transformátory a proudovými a napěťovými senzory. První polovina práce popisuje zejména základní pojmy a třídy přesnosti těchto převodníků používaných v elektrických ...
 • Zpětný výpočet křivek svítivosti svítidel určených pro osvětlování komunikací 

  Knápková, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá zpětným výpočtem křivek svítivosti pro pozemní komunikace dle ČSN EN 13201. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní požadavky a postupy pro ...
 • Měření parametrů lidského operátora 

  Becová, Lucia
  Táto práca sa zameriava na vyhodnotenie parametrov ľudského operátora ako vodiča simulátora vozidla. V prvej časti sa práca zaoberá skúmaním hodnotenia parametrov ľudského operátora. V druhej časti práce je návrh rôznych ...
 • Mikrostruktury mimikující povrch tlapky gekona 

  Fecko, Peter
  Adhezní schopnosti gekona byly předmětem mnoha studií a inspirací pro vytvoření mnoha napodobenin. Tato práce navrhuje vlastní verzi umělých gekoních struktur ve tvaru mikroskopických pilířů, které by vykazovaly adhezní ...
 • Ruční dálkový ovladač pro robot Perseus 

  Sabó, Marek
  Táto práca sa zaoberá problematikou návrhu a realizácie aplikácie pre ovládanie mobilného robota. V úvodnej časti je analyzovaná použitá platforma GEARS-SMP, princíp funkčnosti protokolu pre riadenie servomotorov Dynamixel, ...
 • Vývojový kit pro komunikaci mikrokontrolérů s počítačem 

  Franek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem vývojového kitu pro komunikaci mikrokontroléru s počítačem pomocí rozhraní USB, Bluetooth, WiFi a Ethernet. V teoretickém rozboru jsou popsána tato rozhraní a také rozhraní, která používá ...
 • Prototyp adaptivní zadní svítilny 

  Holinka, David
  Náplní této práce je návrh hardwaru a softwaru prototypu adaptivní zadní svítilny pro automotive. Hardware obsahuje řídící modul a led panel se 150 vysoce svítivými LED diody, který slouží jako adaptivní podsvícení barevného ...