Now showing items 1-20 of 330

 • Aprotické gelové elektrolyty s tetraalkylamonnými solemi 

  Michalec, Juraj
  Podstatou tejto diplomovej práce je zhrnúť poznatky o aprotických gélových elektrolytoch.V diplomovej práci sú vysvetlené metódy pre meranie elektrochemických vlastností aprotických gélových elektrolytov. V teoretickej ...
 • Analýza původu vzniku interpretace za pomoci metod parametrizace hudebního signálu 

  Brada, Tomáš
  Tato práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti srovnávání zvukových nahrávek v oblasti tzv. Music information retrieval. Dále je cílem této práce analyzovat interpretace z hlediska tempa, dynamiky a barvy zvuku. Ze získaných ...
 • Nástroj pro rychlé vyhledávání letových spojení 

  Muránsky, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a vývojom nástroja pre jednoduché vyhľadávanie letových spojení pre firmu Pelikantravel.com s.r.o. Cieľom práce je vyvinúť nástroj, ktorý bude umožňovať prevádzku pri obmedzenom internetovom ...
 • Rozpoznání zvukových událostí pomocí hlubokého učení 

  Bajzík, Jakub
  Táto práca sa zaoberá problematikou spracovania a rozpoznávania udalostí v zvukovom signále. Práca skúma možnosť využitia vizualizácie zvukového signálu a následné použitie konvolučných neurónových sietí ako klasifikátoru ...
 • Software pro hodnocení zdrojů entropie 

  Šelinga, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na skúmanie zdrojov entropie. Obsahuje popis generátorov náhodnych čísel a testov používaných na hodnotenie kvality entropie.Súčasťou je vytvorenie programu na jej hodnotenie a generátory ...
 • Robot s autonomním audio-vizuálním řízením 

  Dvořáček, Štěpán
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací mobilního robota s autonomním audiovizuálním řízením. Tento robot je schopen pohybu na základě senzorů složených z kamery a mikrofonu. Konstrukce se skládá z komponent vyrobených ...
 • Vliv organických aditiv na elektrochemické procesy ovlivňující parametry akumulátorů Zinek-vzduch 

  Smejkal, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu vybraných organických aditiv na vlastnosti a morfologii zinkového depozitu na záporné elektrodě při použití u akumulátorů zinek-vzduch. Organická aditiva byla vybrána na základě ...
 • Adaptivní plánování trajektorie průmyslového robotu 

  Dizorzi, Matúš
  Táto práca sa zaoberá rozšírením stávajúceho systému RoScan o nové funkcie zabezpečujúce bezpečné, adaptívne správanie manipulátora počas celej trajektórie pri snímaní daného objektu. Práca popisuje matematický model ...
 • Využití technologie Blazor s frameworkem DotVVM 

  Švikruha, Patrik
  Diplomová práca sa zaoberá využitím technológií Blazor a WebAssembly s frameworkom DotVVM. Práca obsahuje fundamentálne informácie a teoretický rozbor webových tech- nológií a princípov. Tieto technológie sú prerekurzormi ...
 • Návrh laboratorních úloh pro výuku síťových technologií a protokolů 

  Coufal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá tvorbou laboratorních úloh v prostředí ns-3. Každá ze tří úloh se skládá z teoretického úvodu a návodu k vytvoření simulace. Tématem první úlohy je směrovací protokol BGP. Druhá úloha je zaměřena ...
 • Tvorba grafické knihovny pro zásuvné moduly VST 

  Dufka, Filip
  Diplomová práce se zabývá grafickým uživatelským rozhraním zvukových zásuvných modulů. V úvodní části je popsána struktura zvukových zásuvných modulů a poté popsány aktuální techniky a praxe vykreslování editorů zvukových ...
 • Analýza vehicular ad hoc sítě 

  Varmus, Pavol
  Cieľom tejto diplomovej práce je preštudovať problematiku sietí VANET (Vehicular ad hoc network), teoreticky popísať a definovať jednotlivé vlastnosti tejto siete a následne z nej pripraviť podklady pre praktickú časť. V ...
 • Automatická klasifikace spánkových fází 

  Schwanzer, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikací spánkových fází na základě polysomnografických signálů. Pro vybrané signály byla provedena analýza a selekce příznaků v časové oblasti a ve frekvenční oblasti. Příznaky ke klasifikaci ...
 • Rekonstrukční metody v holografické mikroskopii 

  Findejsová, Anna
  Diplomová práce se věnuje rekonstrukci obrazů z holografického mikroskopu. Tato práce shrnuje problematiku holografie, popisuje její obecný princip a využití především v biologii živých buněk. Poté se zabývá popisem několika ...
 • Vyhodnocení variability rychlosti pulzové vlny 

  Benešová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá variabilitou rychlosti pulzní vlny. Zabývá se studiem vyhodnocení variability kardiovaskulárních signálů. Zpracovává rešerši metod měření rychlosti pulzní vlny a využití její analýzy ve ...
 • Experimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energií 

  Slančík, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na históriu a súčasný pokrok výskumu reaktorov s tekutými soľami v celom svete, s dôrazom na vlastnosti tekutých solí a vzniknuté problémy s ich použitím. Vo vzťahu s praktickou časťou je ...
 • Radiační poškození vzorků v nízkovoltové transmisní elektronové mikroskopii 

  Vykydal, Václav
  Práce je zaměřena na vliv radiačního poškození vzorků v nízkonapěťové transmisní elektronové mikroskopii. V práci se nachází obecný popis transmisních elektronových mikroskopů a jejich důležitých částí. Je zde popsán způsob ...
 • Klasifikace bakterií z numerických reprezentací genomu 

  Oweis, Kamil
  Moderní metody zpracování genomických dat přinášejí kvalitní výsledky, avšak velmi často jsou vykoupeny časovou náročností. A právě proto se tato práce zabývá numerickými metodami zpracování bakteriálního genomu, které by ...
 • Optimalizace čtení dat z distribuované databáze 

  Kozlovský, Jiří
  Tato práce se zabývá optimalizací čtení dat z distribuované NoSQL databáze Apache HBase s ohledem na požadovanou granularitu dat. Zadání vzniklo jako produktový požadavek firmy Seznam.cz, a.s. divize Reklamy, nákladového ...
 • Laboratorní demonstrátor pro vibrační diagnostiku 

  Blecha, Martin
  Tato práce se v teoretické části zabývá vibrační diagnostikou objektů, konstrukcí, strojů a soustrojí. Podle podstaty měření respektive zkoumání závad je teoretická část rozdělena do tří částí. V první části nazvané Modální ...