Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh domácí brány pro zařízení IoT využívající technologii Z-Wave 

    Resler, Tomáš
    Diplomová práce je věnována platformě Z-Wave, která se snaží o vytvoření univerzálního systému pro chytrou domácnost. V teoretické části je detailně popsána vlastní platforma, vhodné knihovny pro tvorbu aplikace i dostupná ...
  • Topologické optimalizace v technické praxi 

    Mazoch, Jan
    Diplomová práce se zabývá problematikou 3D tisku a využití topologické optimalizace pro úpravu tvaru 3D tisknutého výrobku. První část této práce obecně popisuje subtraktivní technologii výroby, konkrétně CNC obráběcí ...