Now showing items 1-20 of 335

 • 3D model elektrické aktivace myokardu 

  Míková, Monika
  Cílem této diplomové práce je vytvoření jednoduchého 3D elektro-anatomického modelu srdeční tkáně, který bude schopný simulovat šíření elektrické aktivace jak ve zdravém srdci, tak v srdci s arytmogenním substrátem. Model ...
 • 3D rekonstrukce z více pohledů kamer 

  Sládeček, Martin
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí trojrozměrného modelu statické scény z několika snímků. Předpokládá se při tom znalost intrinsických parametrů použitých kamer. V teoretické části jsou popsány základní principy jednotlivých ...
 • 3D tiskárna typu Delta 

  Němec, Radek
  Tématem této diplomové práce je návrh a konstrukce FDM delta 3D tiskárny obsahující 32bitovou elektroniku, magnetickou tiskovou hlavou a další potřebné periferie. Úvodní kapitoly se věnují teoretickému rozboru problematiky ...
 • 3D tištěná směrová anténa 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem směrových antén s následným návrhem a optimalizací trychtýřové antény integrované do substrátu v pásmu Ka (26,5 - 40 GHz). První část práce obsahuje teoretický rozbor jednotlivých ...
 • 3D tištěná směrová anténa 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem směrových antén s následným návrhem a optimalizací trychtýřové antény integrované do substrátu v pásmu Ka (26,5 - 40 GHz). První část práce obsahuje teoretický rozbor jednotlivých ...
 • Adaptivní plánování trajektorie průmyslového robotu 

  Dizorzi, Matúš
  Táto práca sa zaoberá rozšírením stávajúceho systému RoScan o nové funkcie zabezpečujúce bezpečné, adaptívne správanie manipulátora počas celej trajektórie pri snímaní daného objektu. Práca popisuje matematický model ...
 • Adaptivní real-time reverb jako plugin pro herní engine Unity 

  Konečný, Dominik
  Tato práce se věnuje reverberátorům jako systémům sloužícím k simulaci poslechových prostor a jejich implementaci v rámci herního vývojového prostředí Unity. Cílem této práce bylo vytvořit funkční zásuvný modul pro toto ...
 • Aktivní protéza ruky 

  Brenner, Maximilian
  BACKGROUND: Based on mainly vascular diseases and traumatic injuries, around 40,000 upper limb amputations are performed annually worldwide. The affected persons are strongly impaired in their physical abilities by such ...
 • Aktualizace programu v zařízení s obvody Zynq 

  Michálek, Branislav
  Mezi mnohé požadavky kladené na moderní vestavěné systémy patří potřeba uchovávat více verzí jejich systémového obrazu (firmware, software nebo hardwareová konfigurace) a také možnost volby, který z těchto obrazů systém ...
 • Akumulátorový svařovací zdroj 

  Starec, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh a následnou realizaci obloukové stejnosměrné svářečky. Tato práce vychází ze semestrální práce, kde byla realizovaná první verze. Svářečka je napájená z bateriového boxu obsahující ...
 • Akviziční systém na platformě STEMLab 

  Pavlík, Radim
  Práce se zabývá návrhem akvizičního systému, fungujícím na vývojové platformě STEMLab (Red Pitaya). Cílem je možnost sledování analogových signálů s nastavitelnou vzorkovací frekvencí a délkou akvizice. Software byl vytvářen ...
 • Algoritmy hlubokého učení na embedded platformě 

  Hadzima, Jaroslav
  Táto práca popisuje v súčastnosti široko používané architektúry a modely pre Hlboké Učenie, riešiace úlohu detekcie a klasifikácie objektov vo videu. Dôraz tu bude kladený na ich použiteľnosť na vstavaných zariadeniach. ...
 • Analogové funkční převodníky pro laboratorní výuku 

  Filko, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou prípravku pre laboratórnu výučbu, zameraného na dvojbrány s nelineárnou prevodnou charakteristikou, odpovedajúcou kvadratickej, inverznej kvadratickej a kubickej funkcii. ...
 • Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků 

  Hamr, Tomáš
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o problematice výroby vývojových vzorků DPS. Důraz je kladen zejména na požadovanou kvalitu, která vychází z uvedených norem. Teoretická část obsahuje metodiku na ...
 • Analýza bateriových hmot metodami EDS 

  Vídeňský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bateriových hmot za použití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Měření probíhalo na dvou elektronových rastrovacích mikroskopech vybavenými energiově disperzními rentgenovými ...
 • Analýza hybridního synchronního generátoru metodou konečných prvků 

  Suchomel, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem synchronního generátoru s vyniklými póly a následnou úpravou tohoto stroje na takzvaný hybridní synchronní stroj. Práce je zpracovávána pro společnost Siemens Electric ...
 • Analýza interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu 

  Ištvánek, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá metodami detekce not a tempa v hudebních signálech pomocí specifických metod číslicového zpracování. Rozebírá a popisuje danou problematiku jak z hudební, tak z technické stránky. Nejprve je ...
 • Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály 

  Tiurina, Mariia
  Neinvazivní vyhodnocení správné funkčnosti kardiovaskulárního systému lze provést na základě detekce baroreflexní aktivity. Daná diplomová práce se zabývá problematikou baroreflexní citlivosti z anatomického, patologického ...
 • Analýza původu vzniku interpretace za pomoci metod parametrizace hudebního signálu 

  Brada, Tomáš
  Tato práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti srovnávání zvukových nahrávek v oblasti tzv. Music information retrieval. Dále je cílem této práce analyzovat interpretace z hlediska tempa, dynamiky a barvy zvuku. Ze získaných ...
 • Analýza ransomwaru GlobeImposter 

  Procházka, Ivo
  Cílem této diplomové práce je analýza vzorku ransomwaru GlobeImposter získaného z~napadeného zařízení. Teoretická část práce se zabývá rozdělením škodlivého kódu a~typů ransomwaru podle funkce a~popisem práce se šifrovacími ...