Show simple item record

Organizational Culture and its Influence on the Effectiveness of Work

dc.contributor.advisorPokorný, Jiřícs
dc.contributor.authorKirchnerová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:59:12Z
dc.date.available2019-06-10cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKIRCHNEROVÁ, Z. Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other19823cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175299
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Nutrend D. S., a. s.. Na základě analýzy výsledků získaných dotazníkovým šetřením byly ve společnosti zjištěny nedostatky v seznamování manažerů s vizí a dlouhodobými cíli firmy, ve finančním ohodnocení a motivačním systému, a také pracovním prostředí. Dále byla identifikována existující rivalita mezi jednotlivými odděleními a nízká ochota zaměstnanců navštěvovat firemní akce. Následně byly zpracovány návrhy a doporučení vedoucí k odstranění těchto nedostatků a zlepšení současného stavu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on improving the state of corporate culture in Nutrend D.S., a.s. On the basis of analysis of results obtained in questionnaire inquiry, there were some drawbacks detected in managers getting familiar with the vision and long-term business objectives, in the financial evaluation and incentive system, and also in the working environment. Further there was an existing rivalry identified between different departments and low willingness of employees to attend corporate events. Subsequently, the proposals and recommendations have been processed leading to the elimination of these drawbacks and to improvement of the present state.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectpracovní motivacecs
dc.subjectinterní komunikacecs
dc.subjectorganizational cultureen
dc.subjectwork motivationen
dc.subjectinternal communicationen
dc.titleFiremní kultura a její vliv na efektivitu prácecs
dc.title.alternativeOrganizational Culture and its Influence on the Effectiveness of Worken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-10cs
dcterms.modified2009-08-20-11:45:09cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19823en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:10:26en
sync.item.modts2020.03.31 09:01:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMachalová, Pavlacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeJUDr. Vladimír Sitta, MBA (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record