Recent Submissions

 • Finanční analýza společnosti s využitím systému Maple 

  Šuľan, Matej
  Diplomová práca sa zameriava na finančnú analýzu vybranej spoločnosti. Na základe analýzy pomerových finančných ukazovateľov, časových radov, regresnej analýzy a s využitím systému Maple je hodnotená minulá a súčasná ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Hajdová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku finančního plánování. V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní teoretické pojmy, které jsou důležité pro pochopení dané problematiky. Cílem této práce je vytvoření finančního ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Matušů, Romana
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti KAROSERIA, a. s., která se specializuje na pronájem nemovitostí. Práce zahrnuje analýzu PESTLE, Porterův model 5 sil, analýzu „7S“, vybrané ukazatele metody a ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Ekrt, Nicole
  Diplomová práce je zaměřená na zlepšení marketingové strategie podniku na nově zavedenou službu - pronájem rekreačního areálu s 8 chatkami. V první části diplomové práce jsou vybrány teoretické poznatky, které se následně ...
 • Podnikatelský plán na založení dámského fitness centra v Hodoníně 

  Chludilová, Adriana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení fitness centra určeného pro ženy ve městě Hodonín. Teoretická část popisuje teoretické východiska související s myšlenkou podnikání a trhu, podnikatelským ...
 • Podnikatelský plán založení cukrárny v Novém Městě na Moravě 

  Petrová, Regina
  Diplomové práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu založení vlastního podniku – cukrárny v Novém Městě na Moravě. Teoretická část obsahuje teoretická východiska pro založení podniku, podrobný popis podnikatelského ...
 • Řízení projektu otevírání zahraničních poboček 

  Merta, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na projektové řízení otevření pobočky ve Velké Británii rostoucí obchodní firmy. Specifikuje, jakým způsobem by se měla společnost naučit řídit projekty tohoto typu, aby se vyvarovala opakování ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Polášková, Viktorie
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti, která se zabývá úpravou a zpracováním odpadů k dalšímu využití. Pomocí vybraných analytických metod zkoumajících vnitřní a vnější prostředí společnosti je zhodnocena ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Kolmanová, Lenka
  Diplomová práce hodnotí ekonomickou situaci Zemědělského družstva Kunžak prostřednictvím vybraných interních a externích analýz s přihlédnutím ke specifikům oboru. Teoretická část vysvětluje pojmy a uvádí vzorce, které ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrh na její zlepšení 

  Černá, Petra
  Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat společnost Lékárna s. r. o. Postupně je analyzováno vnější a vnitřní prostředí. Dále je proveden Kralickův Quick test. Výsledkem práce je stanovení návrhů ...
 • Podnikatelský plán podniku nabízejícího službu pop-up store 

  Pohančeník, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu pro založení podniku nabízejícího službu pop-up store v centru města Brna. Práce je postavená na teoretických východiskách popisujících současné formy ...
 • Návrhy rozvoje systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Fedrová, Simona
  Diplomová práce se zabývá problematikou odměňování a motivace zaměstnanců. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy a obecná východiska související s daným tématem. Analytická část práce se zabývá výzkumem a popisem ...
 • Maximalizace počtu budoucích zaměstnanců z řad současných stážistů ve vybrané společnosti 

  Urbánková, Petra
  Cílem diplomové práce je stanovení doporučení vedoucích k maximalizaci počtu budoucích zaměstnanců z řad současných stážistů ve společnosti Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. Výzkum se zaměřuje na zjištění pracovní ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Juránek, Radim
  Předmětem diplomové práce je motivace a hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část je zaměřena na popis teoretických poznatků, které využívám v praktické části. V praktické části provedu analýzu společnosti, ...
 • Podnikatelský plán založení restauračního zařízení s opravnou v Brně 

  Vykydal, Filip
  Uvedená diplomová práce se zabývá vytvořením ekonomicky realizovatelného podnikatelského plánu na založení hospodského zařízení s opravárenským servisem v Brně. Vypracovaný návrh podnikatelského plánu vychází z provedených ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik společnosti 

  Trtík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu pro podnik rozvoz rychlého občerstvení. Teoretická část práce vychází z odborné literatury. Analytická část se zabývá převážně analýzou prostředí. Ve ...
 • Metodika zálohování v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR 

  Smutka, Miloslav
  Tématem diplomové práce je vytvoření metodiky pro zálohování dat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Na základě rozboru jednotlivých bodů nařízení budou definovány postupy a metody zálohování v souvislosti ...
 • Portabilita distribuovaných výpočtů v rámci cloudových infrastruktur 

  Duong, Cuong Tuan
  Diplomová práce se zabývá analýzou řešení distribuovaných výpočtů pro metagenomickádata v rámci cloudových infrastruktur. Popisuje specifickou platformu META-pipe zalo-ženou na architektuře klient-server v infrastruktuře ...
 • Zlepšení business procesů 

  Lauková, Dominika
  Táto diplomová práca sa zameriava na nájdenie spôsobov optimalizácie podnikových procesov vo vybranej spoločnosti pôsobiacej v oblasti sprostredkovania poistenia. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú definované ...
 • Využití analýzy dat pro automatizaci administrativních a reportingových činností 

  Kylián, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou interních dat společnosti ABB EPDS, které následně slouží k automatizaci administrativních a reportingových činností, a to především pro oddělení projektového řízení. Použité metody a ...

View more