• Tvorba štíhlého podniku 

  Smrčková, Iveta
  Tato diplomova prace je zamerena na cesty navyseni celkove efektivnosti zarizeni v podminkach konkretniho podnikatelskeho subjektu. Tim je Logaritma a.s., ktera se pohybuje na trhu automotive, tedy automobiloveho prumyslu. ...
 • Podnikatelský záměr - zřízení lesní školky 

  Kohoutková, Martina
  Diplomová práce se zabývá vytvořením realistického a aplikovatelného podnikatelského záměru pro nově vznikající podnik lesní školku. Práce se dělí na čtyři hlavní části. První část popisuje cíl práce a metodiku zpracování. ...
 • Návrh implementace a síťové bezpečnosti protokolu IPv6 v organizaci 

  Hensl, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá nasazením protokolu IPv6 ve firemním prostředí. Práce teoreticky popisuje části protokolu, které jsou pak použity v reálném prostředí s ohledem na maximální kompatibilitu a zabezpečení. Práce řeší ...
 • Marketingová strategie 

  Kománková, Magdaléna
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření vhodné marketingové strategie na základě analýz vnějšího i vnitřního okolí a vlastního průzkumu pro firmu KOMÁNEK, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou shrnuty ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Indrová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků společnosti MITRANET.CZ. Teoretická část práce vychází ze základních poznatků o zákazníkovi, metod měření spokojenosti a marketingového výzkumu. V analytické části ...
 • Štíhlá výroba a její implementace 

  Kuthanová, Dominika
  Diplomová práce se zabývá problematikou štíhlé výroby ve vybrané společnosti. Analytická část zahrnuje představení společnosti a analýzu současného stavu s využitím nástrojů štíhlé výroby k optimalizaci materiálových toků. ...
 • Metody plánování a řízení režijních nákladů vybrané komponenty 

  Nováčková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na režijní náklady a kalkulaci vybraného produktu. Jsou zde řešeny hodinové sazby, návrh nové aktualizované kalkulace a kroky vedoucí k této aktualizaci. Zabývá se možnými přínosy a vlivem ...
 • Virtualizace a optimalizace IT infrastruktury ve společnosti 

  Lipták, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá využitím technológií virtualizácie a konsolidácie s cieľom optimalizácie IT infraštruktúry vo vybranej spoločnosti. V analýze je spracovaný súčasný stav IT infraštruktúry a sú uvedené požiadavky ...
 • Založení malého podniku 

  Vévoda, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Podstatou tohoto plánu bude vytvoření služeb zaměřených na servis a odhlučnění vozidel. V první části je práce zaměřena na ...
 • Podnikatelský plán na založení pivního baru ve městě Olomouc 

  Ohlídal, Evžen
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení pivního baru s belgickými speciály ve městě Olomouc. První, teoretická část popisuje teoretická východiska práce zaměřené na popis myšlenky podnikání, ...
 • Návrh topologie počítačové sítě s vícenásobnou redundancí 

  Šimončičová, Lenka
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom topológie siete s viacej redundantnými linkami pre lokálnu sieť investora. Cieľom práce je navrhnúť viacero topológií site vzhľadom k požiadavkám investora a používaným technológiám. Návrh ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Komárková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy výkonnosti společnosti RAPOS spol. s.r.o. Vybrané ukazatele jsou analyzovány pomocí statistických metod, které jsou využity k predikci budoucího vývoje ukazatele. Na analýzu ...
 • Návrh procesního řízení zakázky v podniku služeb 

  Kubela, Daniel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení zakázky společností Vario Therm. V práci jsou shrnuty základní teoretické podklady, na základě kterých je provedena důkladná analýza současného stavu práce se zakázkami. ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Brančík, Jakub
  Tato prace se zabyva investicnim doporucenim pro Ceskoslovenskou obchodni banku, a.s. Doporuceni je zalozeno na obchodni strategii vychazejici z Fibonacciho retracementu a analyze soucasnych rizik financnich trhu. Prvni ...
 • Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů 

  Švestka, Milan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením softwarové aplikace pro společnost XYZ, sloužící ke zhodnocení situace společnosti za pomocí vybraných finančních ukazatelů a statistických metod. Ke zhodnocení jsou využívány finanční ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Ondrašíková, Kristýna
  Ondrašíková, K. Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. Tato diplomová práce se zabývá analýzou hypotečního trhu a zjištěním faktorů, které ...
 • Návrh procesního řízení zakázky v obchodní společnosti 

  Májsky, Adam
  Diplomová práca sa zameriava na návrh procesného priebehu zákazky vo vybranej obchodnej spoločnosti. Pomocou teoretických poznatkov, na ktorých základe je vytvorené analytické zhodnotenie súčasnej situácie a prieskum medzi ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Kaššák, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spoločnosti so zameraním na dátovú bezpečnosť. Návrh je zameraný na elimináciu bezpečnostných hrozieb v zabezpečení dát. Riešením je nový spôsob prihlasovania zamestnancov do CMS systémov ...
 • Návrh a tvorba webové služby pro správu rodinných fotografií 

  Macháč, Jan
  Tato práce se zaměřuje na návrh a vytvoření webové aplikace pro správu rodinných fotografií, s důrazem na bezpečnost a transparentnost v oblasti manipulace s poskytnutými osobními údaji. Aplikace bude použitelná na jakémkoliv ...
 • Použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich porovnání s běžnými metodami 

  Červenka, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich následné porovnání s doposud používanými metodami. V úvodní části se práce zabývá historií a vývojem bezpilotních letounů. Dále teorií, která ...