• Zhodnocení marketingové komunikace výzkumného projektu a návrh na propagaci jeho výstupu pomocí modelu STP 

  Novotný, Petr
  Diplomová práce navrhuje marketingovou strategii pro výstup projektu „Collaboration in Higher Education for Digital Transformation in European Business“, zkráceně CHEDTEB. V teoretické části je vysvětlena podstata marketingové ...
 • Zavedení SPC ve výrobním procesu 

  Simandl, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na zavedení statistického řízení procesu ve vybrané výrobní společnosti XYZ. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky metodiky ...
 • Analýza digitální marketingové komunikace firmy a návrh zlepšení 

  Peša, Jakub
  Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikačními kanály vybrané společnosti, s digitálním zaměřením. Práce je zkomponována na principu datové analýzy a návrhu zlepšení pro firmu, se záměrem implementace. Rozsah práce ...
 • Využití metod projektového řízení při event managementu mezinárodní firmy 

  Světnička, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace ve firmě Sportobchod.cz s.r.o a aplikací teoretických znalostí projektového řízení, nástrojů a metod k návrhu projektu, který má za cíl usnadnit proces budování a zapojení ...
 • Podnikatelský plán na založení cukrárny s ruční výrobou v Šumperku 

  Rambousková, Ivona
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení cukrárny s ruční výrobou ve městě Šumperk. První, teoretická část práce, je zaměřena na vymezení základních pojmů v oblasti myšlenky a vymezení činnosti, ...
 • Návrh marketingové strategie pro vybraný hotel 

  Ondrášek, Pavel
  Diplomová práce je rozdělena do třech části. První část se zaobírá teoretickými východisky vztahujícími se k marketingu a marketingové strategii. Poznatky z teoretických východisek jsou pak aplikovány k analýze současného ...
 • Expanze solečnosti zabývající se virtuální realitou do Velké Británie 

  Křivánek, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá kritickou analýzou možností dané společnosti rozšíření na zahraniční trh – do Velké Británie. Hlavním cílem je tedy zjistit, jestli je toto rozšíření proveditelné a jestli může společnosti ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinou 

  Matiovský, David
  Uvedená diplomová práce se zabývá vytvořením plánu rozvoje společnosti v rámci vybraného portfolia služeb na trhu s elektřinou. Teoretická část se zaměřuje na detailní popis možností rozvoje společnosti a problematice ...
 • Procesní řízení zakázky 

  Klinger, Erik
  Diplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další ...
 • Suggestion of the Marketing Strategy of Chinese Students’ Acquisition 

  WU, Changli
  Akvizice čínských studentů na vysokých školách v České republice se v posledních letech značně rozšířila. Brno je však město, které má konkurenční výhodu ve vzdělávání, a to z hlediska výsledku náboru studentů v Číně ...
 • Návrh obchodnej strategie firmy vstupujúcej na slovenský trh 

  Kniš, Leo
  Táto diplomová práca sa zaobera témou, ako môže jeden z najväčších operátorov na trhu s hazardnými hrami zvládnuť zmenu zákona na Slovensku. V teoretickej časti práca obsahuje prehľad foriem vstupu na trh. Teória je následne ...
 • Využití metod projektového řízení ve vybraném strojírenském podniku 

  Hlaváček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vybrání a aplikaci metod a nástrojů projektového management ve strojírenském podniku. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky. Druhá část je analýza současného stavu podniku a ...
 • Vliv sociální odpovědnosti podniků na nábor nových zaměstnanců 

  Jouklová, Veronika
  Cílem této diplomové práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje společenská odpovědnost podniků a související činnosti organizací rozhodování žadatelů o zaměstnání. Zaměřuje se konkrétně na expatrioty. Teoretická část ...
 • Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku 

  Filipová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku. Teoretická část objasňuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté tzn. definuje činnosti a metody související s výběrem, ...
 • Řízení rizik dotačních projektů 

  Páleníková Fialová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je provedení analýzy rizik a návrhů na zavedení jejich opatření u projektu z vysokoškolského prostředí, který je podporován z dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů 

  Weiser, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu nového docházkového systému ZŠ Vejrostova. V práci je nejdříve vysvětlena specifika teoretických poznatků dané ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro autoservisy a zákazníky 

  Činčár, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro autoservisy a jejich zákazníky, který slouží pro evidenci objednávek, vozidel a servisních záznamů. Práce je rozdělená na tři hlavní části. První část popisuje ...
 • Návrh konceptu účinné vnitrofiremní komunikace v mezinárodním korporátu. 

  Zapletal, Vojtěch
  Hlavním cílem předkládané absolventské práce je na základě kritické analýzy stávajícího stavu vnitrofiremní komunikační strategie, navrhnout žádoucí změny podporující efektivní vnitrofiremní komunikaci ve zvoleném mezinárodním ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Zabloudil, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na téma orgnizační kultura a její vliv na chod regionální pobočky pojišťovny XYZ. Nejprve byly objasněny teoretické poznatky týkající se organizační kultury a jejího hodnocení. Dále byl ...
 • Využití metod projektového managementu v podniku 

  Káčerková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na aplikaci metod projektového řízení ve firmě. Práce nejprve specifikuje teoretické poznatky této oblasti. Na teoretickou část navazuje analýza externího a interního prostředí dané firmy. Na ...