Now showing items 21-40 of 349

 • Optimalizace daně z příjmů vybrané společnosti 

  Ručková, Ludmila
  Diplomová práce se zaměřuje na zdaňování příjmů právnických osob. Na základě získaných teoretických znalostí analyzuje současný stav ve vybrané společnosti s ručením omezeným a zkoumá možnosti snížení základu daně a celkové ...
 • Aplikace pro správu databáze plaveckého oddílu 

  Vencel, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh, tvorbu a zavedení desktopové aplikace pro správu databáze plaveckého oddílu ASK Blansko. Analyzuje současný stav procesů v oddíle a srovnává je s novodobou praxí. Obsahuje popis veškerých ...
 • Návrh marketingové strategie nového produktu vybrané stavební společnosti 

  Valová, Aneta
  Diplomová práce vytváří návrh marketingové strategie synergického stavebního produktu u vybrané společnosti. Pomocí teoretických poznatků je prováděn výzkum, jenž vymezuje hlavní směr a cílové segmenty marketingové strategie. ...
 • Analýza, návrh a tvorba správcovského informačního systému 

  Dobrovodský, Matúš
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu, návrh a tvorbu informačného systému vytvoreného pre administrátorov. Pomocou informačného systému bude možné spravovať všetky webové aplikácie spoločnosti z centrálneho miesta.
 • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systémy Android a iOS 

  Bláha, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro operační systémy iOS a Android pomocí nástrojů pro vývoj mobilních aplikací. Pro implementaci byl vybrán Ionic 4, což je soubor nástrojů, pomocí kterého ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro autoservisy a zákazníky 

  Činčár, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro autoservisy a jejich zákazníky, který slouží pro evidenci objednávek, vozidel a servisních záznamů. Práce je rozdělená na tři hlavní části. První část popisuje ...
 • Návrh a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí 

  Minda, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a nasadením systému na riadenie dokumentov v spoločnosti Xterway, a.s. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti práce sú popísané teoretické východiská použité na ...
 • Marketingová strategie vybrané společnosti 

  Guštafíková, Michaela
  Táto diplomová práca sa zameriava na vypracovanie návrhu marketingovej stratégie a odporúčaní pre spoločnosť Petit Press, a.s., ktorá vlastní zľavový agregátor Zľavy.sme.sk.. Prvá časť práce popisuje jednotlivé ciele práce. ...
 • Využití CRM pro posílení konkurenční pozice vybrané společnosti 

  Vašková, Helena
  Řízení vztahů se zákazníky je tématem napříč všemi obory. Jeho význam spočívá především v budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Tato diplomová práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky s využitím informačního systému. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Fejfuša, David
  Diplomová práce je podnikatelským návrhem pro založení podnikání v oblasti psychologicko-kariérních testů. Jedná se o takové služby, které pomohou převážně posledním ročníkům žáků základních škol určit, jakým kariérním ...
 • Návrh optimalizace a monitoringu infrastruktury serverovny podniku 

  Hink, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a realizace optimalizace a také monitoringu serverovny podniku. Optimalizace spočívá v návrhu přístupového systému a měření teploty serverovny, dále návrhu systému řízení ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Klusák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následně návrh marketingového mixu společnosti, která se zabývá ubytovacími, stravovacími a pohostinskými službami. Teoretická část se věnuje definici základních pojmů z oblasti ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané společnosti 

  Čadeni, Izabela
  Diplomová práce na téma „Návrh marketingové strategie pro vybranou společnost“ se zabývá vyjasněním pojmů týkajících se stávající strategie a základními pojmy týkající se marketingu. Cílem práce je návrh nové marketingové ...
 • Identifikace a hodnocení preferencí zákazníků u vybraného produktu 

  Tůma, Milan
  Zjištění preferencí zákazníků při rozhodování o koupi traktoru ve výkonové kategorii 201-300 koňských sil. Vlastnosti budou zjištěny pomocí dotazníkového šetření, následně budou použity v QFD metodě, kde bude provedeno ...
 • Návrh a tvorba multiplatformní mobilní aplikace 

  Adamček, Ľubomír
  Fragmentácia trhu operačnými systémami už niekoľko dekád komplikuje a predražuje vytváranie nových aplikácií. Jednotný vývoj pre viacero platforiem šetrí nielen čas a náklady, ale tiež umožňuje osloviť niekoľkonásobne ...
 • Komparace korporátní daně v České republice a v Německu pro vybranou společnost s ručením omezeným 

  Hyršová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na zdaňování příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným. Je provedena komparace korporátní daně mezi Českou republikou a Německem s cílem vymezit postup výpočtu daňové ...
 • Návrh projektu změny nákupního procesu ve vybrané společnosti 

  Spousta, Jan
  Diplomová práce vytváří návrh projektu na změnu nákupního procesu ve vybrané společnosti s využitím nástrojů a metodik projektového managementu. Na základě analýz podnikového prostředí a klíčových teoretických východisek ...
 • Návrhy na snížení počtu reklamací ve stavební společnosti 

  Džanajová, Patrícia
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou vzniku reklamácií v stavebnej spoločnosti, ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu striech. Analýza je vykonaná porovnaním stanovených postupov a ich skutočného prevedenia. Na ...
 • Návrh a implementace mobilní aplikace pro systémy iOS a Android 

  Kraina, Martin
  Diplomová práce se zabývá procesem návrhu a implementace mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS. K realizaci samotné aplikace je použito multiplatformního mobilního frameworku React Native a programovacího ...
 • Návrh systému predikování obchodních kontraktací 

  Kocour, Dan
  Práce se zabývá obchodním prognózováním. Jejím hlavním přínosem je vlastní návrh systému projektového řízení obchodních kontraktací (business forecasting) pro konkrétní společnost v segmentu malých a středních firem ...