Now showing items 1-1 of 1

  • Zdanění stálé provozovny v České republice 

    Abrahamová, Eva
    Diplomová práce se zabývá problematikou zdanění stálé provozovny vniklé rezidentu smluvního státu v České republice z důvodu staveniště. Práce obsahuje analýzu relevantních článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění se ...