Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Ištvánková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonností podniku. Metoda, pomocí které bude výkonnost měřena se nazývá benchmarking. Vybraným podnikem je společnost Tente s.r.o., která bude na základě zvolené metody ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Lukáš, Lubomír
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu. Zkoumaná společnost AQUA PROCON, s.r.o. působí v oboru projekčních a inženýrských činností se zaměřením na vodohospodářské ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Smržová, Gabriela
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti společnosti, která podniká v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Výkonnost je hodnocena zejména prostřednictvím finanční analýzy a ekonomické přidané hodnoty. ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Belžíková, Alena
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku Gastro, s. r. o., prostřednictvím metody Balanced Scorecard. Cílem je na základě finanční a strategické analýzy odvodit strategické cíle podniku, vytvořit seznam ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Stojaspalová, Vendula
  Cílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout podobu implementace modelu Balance Scorecard pro vybranou společnost CZECHmetal spol. s r. o., která má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Krušina, Michal
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku výkonnosti společnosti, na její hodnocení a následnou implementaci modelu Balanced Scorecard. Teoretická část práce představuje teoretické poznatky, získané odbornou ...
 • Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu 

  Synková, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou bankrotního modelu pro zpracovatelský průmysl v České republice za využití logit analýzy. Teoretická část vymezuje pojem bankrotní model, finanční tíseň a finanční zdraví podniku, ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Galita, Martin
  Tématem diplomové práce je sestavení finančního plánu pro vybranou společnost, kterou je společnost ZEMO, spol. s r.o. se sídlem v Bohatých Málkovicích, která se zabývá zemědělskou činností, především rostlinnou výrobou. ...