Now showing items 1-1 of 1

  • Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů 

    Švestka, Milan
    Diplomová práce se zabývá vytvořením softwarové aplikace pro společnost XYZ, sloužící ke zhodnocení situace společnosti za pomocí vybraných finančních ukazatelů a statistických metod. Ke zhodnocení jsou využívány finanční ...