Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

    Belžíková, Alena
    Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku Gastro, s. r. o., prostřednictvím metody Balanced Scorecard. Cílem je na základě finanční a strategické analýzy odvodit strategické cíle podniku, vytvořit seznam ...