Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu společnosti 

    Nejedlý, Lukáš
    Tématem této diplomové práce je návrh komunikačního mixu společnosti Cukrárna Tarta Yavas, s.r.o. Po úvodu, který vymezuje cíle, metody a postupy zpracování práce následuje teoretická část práce zabývající se klíčovými ...