Show simple item record

Personal Specifics of Leading of High-tech Companies

dc.contributor.advisorRašticová, Martinacs
dc.contributor.authorSvoboda, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:03:43Z
dc.date.available2019-04-04T01:03:43Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSVOBODA, M. Specifika personálního vedení high-tech firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other36539cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17530
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v personální oblasti v konkrétním high-tech podniku. Teoretická část vymezuje high-tech sektor, popisuje činnosti a účel personálního útvaru a moderní pojetí rozvoje lidských zdrojů. Dále je pojednáno o vlivu firemní kultury na strategii rozvoje lidských zdrojů, jsou zmíněny prvky leadershipu, včetně teorie generací a diversity managementu. Praktická část zahrnuje část analytickou a návrhovou, včetně zhodnocení variant.cs
dc.description.abstractThe Master´s thesis deals with specifics of personal leadership or management in companies with advanced technologies, called high-tech. Using questionnaire investigation in addition to structured interview is analyzed situation in personal area in the high-tech company . Theoretical part defines high-tech sector, describes activities and purpose of personal unit and modern conception of development of human resources. Below is entertained about influence of corporate culture on the strategy of human ressource development. Furthermore there are mentioned elements of leadership including theory of generation and diversity management. Practical part involves analytical and recommendation part, including variantsen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHigh-techcs
dc.subjectfirmacs
dc.subjectvedenícs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectpersonální managementcs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjecttýmcs
dc.subjectdiverzitacs
dc.subjectHigh-techen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectleadershipen
dc.subjectmanagementen
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjectpersonal managementen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectcorporate cultureen
dc.subjectteamen
dc.subjectdiversityen
dc.titleSpecifika personálního vedení high-tech firmycs
dc.title.alternativePersonal Specifics of Leading of High-tech Companiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-06-17-13:00:13cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36539en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:13:00en
sync.item.modts2020.03.31 22:17:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeStejskalová, Pavlacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record