Show simple item record

Storm water management in urban areas.

dc.contributor.advisorHlavínek, Petrcs
dc.contributor.authorVaculík, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:59:31Z
dc.date.available2019-06-14T10:59:31Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVACULÍK, T. Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other120657cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175317
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hospodaření s dešťovými vodami v městských sídlech. Prvotním úkonem pro zpracování diplomové práce bylo setkání se starostou MČ Brno – Bohnice Ing. Antonínem Crhou, který poskytl potřebné údaje o posuzované lokalitě a samotném rezervoáru pro akumulaci zachycených dešťových vod. Praktická část práce spočívá v zachytávání dešťového odtoku ve stávající dešťové kanalizaci pomocí objektu nově vybudované čerpací stanice a následného čerpaní do stávajícího, nevyužitého rezervoáru. Akumulované vody v rezervoáru se plánují využít pro potřeby města, zahrádkářů a ostatních odběratelů. V první části diplomové práce je popsáno hospodaření s dešťovými vodami v České republice, Dánsku a Německu. Dále jsou popsány opatření a technologie pro hospodaření s dešťovými vodami. Nakonec jsou popsány objekty čerpací stanice, vrtu a program pro výpočet dešťového odtoku z urbanizovaného území. V praktické části diplomové práce jsou popsány, naceněny a posouzeny zvolené varianty. Práce se zabývá dvěma variantami, které jsou vedeny ve stejné trase s rozdílem vybudování vrtané studny u varianty II. Obě varianty jsou řešeny čerpáním. Varianta gravitačního nátoku byla z důvodu velkého zahloubení dešťové kanalizace zamítnuta.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on Storm water management in urban areas. The first task for processing thesis was to arrange meeting with MČ Brno - Bohunice Ing. Antonín Crha, who has provided necessary information about the targeted location the and the reservoir for accumulation of rainwater collected. The practical part of the thesis is to capture the rainwater drainage in the existing rainwater sewerage system using the newly built pumping station and then pumping into the existing, unused reservoir. Accumulated water in the reservoir is planned to be used for the needs of the city, gardeners and other customers. The first part of the diploma thesis describes the management of refined water in the Czech Republic, Denmark and Germany. The first part also provides description of measures and technologies for the management of rainwater. Finally, there is description of the pumping station and borehole objects and the program for calculating the rainfall from the urbanized area. In the practical part of the diploma thesis the selected variants are described, rewarded and evaluated. The diploma thesis deals with two variants, that are guided along the same route, with the difference of the construction of the drilled well in the second variant. Both variants are handled by pumping. The option of the gravity inflow was rejected because of the large countersink of rainwater sewerage.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdešťová vodacs
dc.subjectrezervoár vodycs
dc.subjectčerpací stanicecs
dc.subjectretencecs
dc.subjectvyužití dešťových vodcs
dc.subjectposouzení stavebně technického stavucs
dc.subjectrainwateren
dc.subjectwater reservoiren
dc.subjectpump stationen
dc.subjectretentionen
dc.subjectrainwater useen
dc.subjectassessment of construction technical conditionsen
dc.titleHospodaření s dešťovou vodou v městských sídlechcs
dc.title.alternativeStorm water management in urban areas.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2019-05-17-17:00:28cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120657en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 12:59:31en
sync.item.modts2019.05.18 09:17:26en
dc.contributor.refereeTauš,, Miroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record