Show simple item record

Heat transfer solution of solidifying steel system with phase change with moving edge conditions

dc.contributor.advisorŠtětina, Josefen
dc.contributor.authorFedorko, Tomášen
dc.date.accessioned2019-06-14T10:59:42Z
dc.date.available2019-06-14T10:59:42Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFEDORKO, T. Řešení přenosu tepla tuhnoucí ocelové soustavy se změnou fáze při pohybujících se okrajových podmínkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113000cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175334
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření 2D numerického modelu pohybujícího se řezu s proměnnými okrajovými podmínkami skutečné geometrie plynulého odlévání a chlazení předlitku v prostředí MATLAB. Model se zabývá vysoce nelineárními termofyzikálními podmínkami oceli během tuhnutí a chlazení. V práci je simulovaná nejen nelinearita termofyzikálních podmínek, ale také nelinearita při fázové změně. Fázová změna je modelovaná pomocí metody entalpie, metody zdánlivé kapacity a metody teplotního zotavení. Všechny výsledky práce jsou porovnány z více hledisek, jako např. z hlediska přesnosti, rychlosti výpočtu, nebo vhodnosti časového diskretizačního kroku pro nelineární problémy, a paralelizace.en
dc.description.abstractThe master's thesis aim is to develop a 2D numerical slice model with moving boundary conditions of real geometry of caster in MATLAB environment. The model deals with a high non-linearity of the thermo-physical properties of steel during solidification and cooling. Not only the non-linearity of thermo-physical properties, but also the non-linearity during phase change is handled and simulated. Phase change is modeled by enthalpy method, effective heat capacity method and temperature recovery method. In the end, comparison of different approaches from the perspective of accuracy, speed of the computation and suitability of time discretization for non-stationary problems and parallelization is derived.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlynylé odléváníen
dc.subjectprenos teplaen
dc.subjectkrystalizátoren
dc.subjectlatentní teploen
dc.subject2D model pohybujícího se řezuen
dc.subjectmetoda entalpieen
dc.subjectmetoda zdánlivé kapacityen
dc.subjectmetoda teplotního zotaveníen
dc.subjectmetoda konečných diferencíen
dc.subjectexplicitní metodaen
dc.subjectchyba.en
dc.subjectContinuous castingcs
dc.subjectheat transfercs
dc.subjectmoldcs
dc.subjectlatent heatcs
dc.subject2D slice modelcs
dc.subjectenthalpy methodcs
dc.subjecteffective heat capacity methodcs
dc.subjecttemperature recovery methodcs
dc.subjectfinite difference methodcs
dc.subjectexplicit methodcs
dc.subjecterror.cs
dc.titleŘešení přenosu tepla tuhnoucí ocelové soustavy se změnou fáze při pohybujících se okrajových podmínkáchen
dc.title.alternativeHeat transfer solution of solidifying steel system with phase change with moving edge conditionscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-09-24-11:58:52cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113000en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:41:39en
sync.item.modts2020.03.30 14:55:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMauder, Tomášen
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (člen) Assoc. Prof. Massimiliano Giuli (člen)cs
but.defenceadditional questions: Šlapal: reason for missing parts Řehák: how common is the use these methods Šlapal: why to use explicit methodscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record