Show simple item record

Conversion of Car Front Suspension

dc.contributor.advisorHejtmánek, Petrcs
dc.contributor.authorChaura, Václavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:59:43Z
dc.date.available2019-06-14T10:59:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationCHAURA, V. Přestavba zavěšení předních kol automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113029cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175336
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na návrh přestavby zavěšení předních kol automobilu pro závodní účely. Je popsáno stávají řešení zavěšení s analýzou statických a kinematických veličin. Dále je navržena změna zavěšení za účelem zlepšení jízdních vlastností vozu, kde je provedena kinematická, dynamická a pevnostní analýza nově navrženého zavěšení. V závěru je shrnuto porovnání výchozí a nové konstrukce zavěšení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the design of the conversion of the car front suspension for racing purpose. Existing suspension solution is described by analyse static and kinematic quantities. Furthermore, a change of suspension is proposed to improve the driving characteristics of the vehicle, where the kinematic, dynamic and strength analysis of the newly designed suspension is performed. The conclusion summarizes the comparison of the original and the new suspension design.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřední nápravacs
dc.subjectzavěšenícs
dc.subjectkinematika zavěšenícs
dc.subjectodklon kolcs
dc.subjectsbíhavostcs
dc.subjectpříklon rejdové osycs
dc.subjectzáklon rejdové osycs
dc.subjectstřed klopenícs
dc.subjecttěhlicecs
dc.subjectpřepákování tlumičecs
dc.subjectfront axleen
dc.subjectsuspensionen
dc.subjectkinematics of suspensionen
dc.subjectcamberen
dc.subjecttoe angleen
dc.subjectsteering axis inclinationen
dc.subjectcasteren
dc.subjectroll centreen
dc.subjectuprighten
dc.subjectpush roden
dc.titlePřestavba zavěšení předních kol automobilucs
dc.title.alternativeConversion of Car Front Suspensionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-13-16:17:17cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113029en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:05:22en
sync.item.modts2020.04.01 03:37:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePorteš, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Klimeš (člen) Ing. Rudolf Franz (člen) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s průběhem řešení a výsledky své diplomové práce, zodpověděl otázky oponenta a v rámci rozpravy k diplomové práci zodpověděl následující dotazy zkušební komise: Je správné bezpečnost posuzovat porovnáváním namáhání s mezí kluzu? Bylo by vhodné použít výpočet pro cyklické namáhání? Jaké prvky byly použity pro diskretizaci pro výpočet MKP? Jak jste nastavoval hustotu sítě? Jaké aerodynamické požadavky měla součást (a celé vozidlo) splňovat? Jaké doporučení byste dal pro další vývoj vozidla?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record